arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  14 november

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämne/Institution

Litteraturvetenskap finns som examensämne vid Södertörns högskola sedan 1999, och är en del av Institutionen för kultur och lärande. På grundnivå finns två alternativa inriktningar, en mot allmän litteraturvetenskap och en mot dramatext och teater. Båda inriktningar innehåller kurser i skapande svenska. Ämnet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området kritisk kulturteori. Tonvikt i utbildning och forskning ligger på komparativ analys av skönlitteratur och dramatik från ett modernt kritiskt teoretiskt perspektiv, som inbegriper bland annat genusteori, postkolonial teori, djurstudier och medieteori. Ämnet har ett betydande uppdrag inom lärarutbildningens olika program. Ämnet satsar för närvarande på att utveckla sin utbildningsvetenskapliga profil och i samband med det stärka och utveckla sina samverkans- och internationella satsningar.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna inbegriper:
 • Framförallt undervisning, inklusive handledning, på ämnets dramainriktning, dramatikens historia och teatervetenskap, och inom lärarutbildningens olika program
 • Undervisning och utveckling av kurser som avser studenternas kreativa och akademiska skrivprocesser, både inom ämnet och inom ämneslärarutbildningens inriktning svenska
 • Undervisning av litteraturvetenskapliga kurser på engelska

Behörighet


Behörig att anställas som lektor i litteraturvetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Dessutom krävs att den sökande har erfarenhet av att bedriva undervisning både på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Meriterande är forskning inom dramatikens historia.  Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:
 • Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i dramatikens historia och teatervetenskap
 • Pedagogisk skicklighet inom professionsutbildningar, särskilt lärarutbildningen
 • Pedagogisk skicklighet inom kurser som avser skrivprocesser
 • God erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
 • God samarbetsförmåga och administrativ förmåga

Anställningen


Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare med tillträde 2020 enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan


Vi vill ha din ansökan senast den 2019-11-14.

Ytterligare upplysningar


Ämnessamordnare Claudia Lindén, tel. 08-608 44 37
Avdelningsföreståndare Christine Farhan, tel. 08-608 41 06
Rekryteringskoordinator Anna Mustelin, tel. 08-608 45 49

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.