arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden (psykologi)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

Försvarshögskolan bedriver officersutbildning på alla nivåer.

Vi forskar och utbildar inom bland annat statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik respektive krishantering och internationell samverkan, militära ämnen, folkrätt och ledarskap. Skolans vision är att vara ett nationellt och internationellt lärosäte för utbildning för samhällets säkerhet och skydd samt ett centrum för utveckling av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv. Högskolan finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 370 medarbetare. Läs mer på www.fhs.se

Försvarshögskolan söker en universitetslektor i ledarskap under påfrestande förhållanden, inriktning psykologi, med placering i Stockholm

Annonsen i sin helhet: www.fhs.se.

För att stärka forskningen inom personalförsörjning bygger Försvarshögskolan nu upp en ny forskningsplattform, Psykometrisk plattform. Satsningen ska möta behov av test och- instrumentutveckling, validering och studier av interventioner och bygger därför i första hand på kvantitativa metoder. Försvarsmakten är uppdragsgivare och förhoppningen är att plattformen också ska omfatta andra verksamheter inom säkerhetssektorn. 

Arbetsuppgifter


Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Forskning och undervisning avser både militär och civil sektor.

I forskning ingår att planera, bedriva och leda forskning, att bidra till forskningens finansiering samt att informera nationellt och internationellt om egen forskning. Den aktuella tjänsten är för närvarande knuten till projektet Psykometrisk plattform, där en huvuduppgift är att tillsammans med projektledaren bygga upp den nya forskningsplattformen i samarbete med uppdragsgivaren.

I utbildning ingår undervisning och handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, utbildningsplanering och utbildningsadministration, examination samt uppföljning och utvärdering av utbildning. I administrativt arbete ingår främst kursadministration och akademiska förtroendeuppdrag. I tjänsten ingår också att bidra till att utveckla ämnet ledarskap under påfrestande förhållande och att medverka i utvecklingen av institutionen som forskningsmiljö. Dessutom ingår samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av relevans för anställningen, och som visat pedagogisk skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning, varvid de tre första ges särskild vikt:

vetenskaplig skicklighet inom området ledarskap eller relaterade, och för den aktuella tjänsten, relevanta områden. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning och publicering. psykometrisk metodkompetens och vana att arbeta med relevanta statistiska program och metoder liksom vana vid datainsamling och datahantering (data- management). pedagogisk skicklighet ska ha visats genom egen undervisning och handledning. förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt tillgång till ett utvecklat nätverk av relevans för tjänsten. erfarenhet av arbete med utveckling av psykologiska test eller motsvarande för tillämpad användning, exempelvis för urval eller kliniskt bruk.

Kännedom om Försvarsmakten eller andra delar av säkerhetssektorn är meriterande.

Det är viktigt att ansökan utformas så att det är möjligt att bedöma i vilken grad som ovanstående bedömningsgrunder uppfylls.

Allmänna krav för lärare


En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Vidare ska den sökande ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen. Försvarshögskolan välkomnar även utländska sökande.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan


Ansökan utformas i enlighet med Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna bifogas ansökan i rekryteringssystemet.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 134/2020. Välkommen med din ansökan senast den 2021-03-22!

Upplysningar


Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Avdelningschef Pär Daléus; 073-633 38 36; par.daleus@fhs.se
Projektledare Psykometrisk plattform Stefan Annell; 070-854 15 57; stefan.annell@fhs.se

HR-generalist Kia Vejdegren; kia.vejdegren@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning