arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i landskapsarkitektur: inriktning hållbar vegetationsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Institution Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar vegetationsutveckling. Syftet med denna anställning är att utveckla kunskapen inom ämnesområdet landskapsförvaltning med speciellt fokus på vegetation i urbana mark-växt-systemmiljöer. Växtanvändningens möjlighet att bidra till positiva upplevelsevärden, biologisk mångfald, klimatförbättring, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster är en av de viktigaste byggstenarna i utvecklingen av stadens utemiljö. 

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:
 • bedriva undervisning praktiskt och teoretiskt inklusive handledning och examination, främst inom landskapsingenjörsprogrammet, men även inom landskapsarkitektprogrammet
 • utveckla och stärka undervisning och forskning samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet landskapsförvaltning
 • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten
 • publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander
Anställningen innefattar minst 50 % undervisning.

Behörighet

 Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller motsvarande miljögestaltande disciplin
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
 • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning av studenter, samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att erhålla forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker
Den sökande förväntas ha ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning. I övrigt beaktas god kommunikations- och samarbetsförmåga.

 

Sista ansökningsdatum:

2020-05-26

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat