arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Som programansvarig lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke ingår ansvar för kandidatprogrammet Ädellab.

Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där Ädellab ingår, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen ses konsthantverket som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. I utbildningarna används olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande om och genom görande och materialisering. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser. Lektor i konsthantverk med inriktning mot smycke kommer även att ansvara för utvecklingen av området konsthantverk med inriktning mot smycke på kandidatprogrammet Ädellab med stöd av det övriga kollegiet på Ädellab.

Arbetsuppgifter

- Programansvar för kandidatprogrammet Ädellab.
- Övergripande ansvar för studentkontakter på programmet.
- I nära samarbete med ämnesansvarig professor och övriga kollegiet ansvara för kandidatprogrammets utveckling och kvalitet.
- Utveckla och leda kurser inom ämnesområdet.
- Handledning, examination och antagning av studenter på Ädellabs kandidatprogram.
- Aktivt delta i institutionens arbete.
- Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ordförande/ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper.

I arbetsuppgifterna ingår även ämnes- och kompetensutveckling och tid för administration.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har;
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 3 §). En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början. (Konstfacks anställningsordning.)

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används vid rekryteringsprocessen (med lika vikt)

Konstnärlig skicklighet och erfarenhet, teoretiskt och praktiskt:
- har en etablerad praktik inom huvudområdet konsthantverk med inriktning mot smycke,
- goda ämnesteoretiska och ämnespraktiska kunskaper.

Pedagogisk skicklighet och erfarenhet:

- god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet,
- dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå, eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.

Ämnes-, pedagogik- och programutveckling:
- god förmåga och erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor.

Forskning:

- god kännedom om aktuell forskning och utveckling inom ämnesområdet.

Samarbete:

- god samarbetsförmåga.

Administrativ skicklighet och erfarenhet:

- god organisatorisk och administrativ förmåga.

Samtids- och samhällsinriktning:
- god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Nätverk:

- kontaktnät med relevans för ämnets utveckling inom bransch, arbetsmarknad och kulturinstitutioner, även internationellt.

Kritiskt perspektiv:

- förståelse för samtida och samhälleliga utmaningar,
- förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om hållbar utveckling,
- förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån normkritiska perspektiv.

Språk:

- god förmåga att utrycka sig på svenska i tal och skrift,
- god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. 

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information om ytterligare upplysningar, vad ansökan ska innehålla och för att registrera din ansökan. Sista ansökningsdag 11 mars 2020.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid 50%