arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i konsthantverk med inriktning mot keramik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juli

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där Keramik och glas ingår, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen för konsthantverk på Konstfack ses konsthantverk som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. I utbildningarna används olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande och materialisering. Programmen präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser. Lektorn i konsthantverk med inriktning keramik ansvarar för utvecklingen av ämnesområdet tillsammans med det övriga kollegiet på Keramik och glas.

Arbetsuppgifter

 • Planering och genomförande av Keramik och Glas kandidatprogram i samarbete med övriga lärarkollegor.
 • Kursansvar, undervisning, handledning, och antagning av studenter till kandidatprogrammet Keramik och glas.
 • Ansvar för tilldelad kursbudget.
 • Aktivt delta i institutionens arbete.
 • Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ordförande/ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår även administration och tid för ämnesutveckling och kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har
 • visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten (HF 4 kap. 3 §);
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning);
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom fem år från anställningens början (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används för prövning av ansökan (bedömningen görs med lika vikt);
 • en etablerad verksamhet inom ämnesområdet Konsthantverk med inriktning mot keramik,
 • goda ämnesteoretiska och ämnespraktiska kunskaper,
 • god kännedom om aktuell utveckling inom det samtida konsthantverksfältet,
 • dokumenterad god pedagogisk förmåga,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå,
 • god förmåga och gärna erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor,
 • förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om normkritiska perspektiv samt hållbarhetsfrågor i utbildningen,
 • intresse av att utveckla konstnärlig forskning inom ämnesområdet,
 • god organisatorisk och administrativ förmåga,
 • mycket god samarbetsförmåga,
 • förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på något av de skandinaviska språken samt på engelska.

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Vårt mål är en jämställd arbetsplats med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetet för alla anställda. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information om kontaktpersoner, diarienummer, vad ansökan ska innehålla och för att registrera din kompletta ansökan. Sista ansökningsdag 28 augusti 2019.