arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i industriell ekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och industriell ekonomi. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. IHF uppmuntrar vidare akademisk och pedagogisk utveckling och förväntar att blivande kollegor delar utvecklingsintresset. Den som anställs i det aktuella lektoratet kommer att ingå i kompetensgruppen för industriell ekonomi.

Anställningen är inom ämnet industriell ekonomi som knyter samman ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala aspekter för att studera processer och strukturer inom organisationer. Helhetssynen utvecklar och fördjupar kunskaper och färdigheter från företagsekonomi, logistik, produktionsteknik och informationsteknik som behövs för att hantera nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom ämnesområdet.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom industriell ekonomi, företagsekonomi, logistik, innovation eller informationsteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning.
 • Graden av annan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Erfarenhet av forskning och undervisning inom innovation kopplat till ämnesområdet.
 • Dokumenterad av nätbaserad undervisning och andra former av flexibel undervisning.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • God administrativ förmåga.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och uppnå uppsatt mål
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med forskning och undervisning som kan kopplas till Högskolans övergripande tema, digitalisering för hållbar utveckling.
Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. 

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 14 april 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/295

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Peter Wallström och ämnesansvarig lärare Sandor Ujvari. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning. Högskolan följer Riksarkivets föreskrifter för förvaring av ansökningshandlingar.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat