arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i industriell ekonomi med inriktning teknisk innovation

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Industriell ekonomi med inriktning mot teknisk innovation.

Ämnesbeskrivning


Ämnet omfattar studier av industriella och tekniska förändringsprocesser inom branscher, sektorer och regioner. Ämnet fokuserar på hur hållbar omvandling av strukturer och system på mikro- och mesonivå kan förstås och ledas, samt effekterna av industriella omvandlingsprocesser för företag och samhälle. 

Arbetsuppgifter


Lektorn förväntas bidra till att utveckla forskningen inom området vid KTH, att bedriva undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom området samt att integrera kunskap från området i den ingenjörsutbildning som bedrivs vid lärosätet.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet. 
Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom publicering i referentgranskade internationella tidskrifter inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- potential till utveckling på lång sikt. I detta ingår både att kunna utveckla och leda kurser med inriktning mot innovation för ett hållbart samhälle samt att den sökande kommer att kunna ta ansvar för att utveckla och förnya sin forskningsverksamhet och etablera en oberoende forskningsverksamhet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete av betydelse.  

Det är även av betydelse att den sökande har

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- samarbetsförmåga.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Cali Nuur

08-790 69 21, epost: cali.nuur@indek.kth.se


Helena Lundquist

08 790 71 74, epost: hellund@kth.se