arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i hållbar stadsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Hållbar stadsutveckling.

Ämnesbeskrivning


Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar analyser av vad en hållbar stadsutveckling kan innebära, hur den kan realiseras och hur hållbar utveckling kan komma in i olika (planerings)processer. Med hållbar stadsutveckling avses här utveckling, förändringsprocesser och långsiktiga lösningar kring strategiska frågor som leder till att staden uppfyller miljömål såväl som sociala mål och att väl fungerande ekosystem ses som förutsättning för social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår

- undervisning, kursutveckling och examination inom hållbar stadsutveckling och angränsande ämnen samt att bidra till utveckling av relevanta utbildningsprogram. Att bedriva egen forskning, söka forskningsmedel samt bidra till institutionens utveckling. Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- handledning av doktorander och arbete i nära kontakt med andra institutioner på KTH och avnämare utanför KTH.
- potentiellt andra arbetsuppgifter, som t.ex. förtroendeuppdrag inom KTH. 

Behörighet


För behörighet att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Dessutom för anställningen gäller, förmåga att söka och erhålla medel för och driva forskningsprojekt samt förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, som ska vara demonstrerad genom internationell vetenskaplig publicering, till omfattningen minst motsvarande docentkompetens.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, som ska vara demonstrerad genom tidigare undervisning på grund och avancerad nivå, kursutveckling, pedagogisk utbildning, samt genom handledning av doktorander.
- förmåga att självständigt erhålla externa forskningsanslag.
- förmåga att arbeta tvärvetenskapligt inom såväl forskning som undervisning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- samarbetsförmåga.
- förmåga att leda forsknings- och utbildningsverksamhet

Det är även av betydelse att den sökande har

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ska/kan komma att ingå i anställningen tex. projektledning, administrativt ansvar/ledarskap för undervisning (utöver kursansvar; t.ex programansvar/studierektorskap), administrativt ansvar/ledarskap för forskargrupp/avdelning/institution.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på http://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.696451!/Appointments procedure for teachers at the Royal Institute of Technology.pdf

Övrigt


Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.