arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i global politik med inriktning mot folkrätt 50 %, GPS

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för globala politiska studier

Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som är uppbyggd kring åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I den aktuella anställningen ingår primärt att självständigt utföra undervisning på kurser främst inom flervetenskapliga programmet Human Rights och kurser inom Peace and Conflict Studies, men undervisning inom andra samhällsvetenskapliga program och kurser vid institutionen Globala politiska studier kan också vara aktuellt, både på grund- och avancerad nivå. Kursansvar kan ingå.

I undervisningsarbetet ingår normalt att planera och utföra föreläsningar, handledning, examinationer, praktiska övningar, workshops och seminarier.

I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter vid institutionen, inklusive deltagande i institutionsgemensamma aktiviteter och medverkan i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Avtalsreglerad tid för kompetensutveckling/egen forskning och administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Som universitetslektor förväntas du medverka i den högskole- och institutionsgemensamma utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan samt genom forskning – självständigt och tillsammans med andra i miljön verksamma forskare – bidra till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. 

Behörighet

Behörig är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

För denna anställning krävs specifikt:

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom juridik (Juris doktor) med inriktning mot folkrätt
 • styrkt förmåga att kunna undervisa och kommunicera på engelska och svenska,
 • mycket god samarbetsförmåga, ordningssinne och förmåga att administrera, samt flexibilitet. 
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom folkrätt, internationell och regional konfliktlösning, internationell straffrätt, humanitär rätt, flyktingrätt, EU rätt och cyberrätt.
 • Dokumenterad erfarenhet att undervisa om folkrättens implementering och tillämpning i internationell politik och utifrån historisk kontext.
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Meriterande för denna anställning är:

 • dokumenterad forskningserfarenhet i frågor som rör rätten till självbestämmande, kopplat till de folkrättsliga och politiska aspekter av autonomiers utveckling.
 • dokumenterad forskningserfarenhet  om globala och regionala säkerhetsfrågor och folkrättsliga och politiska frågor som rör internationella och regionala konfliktlösningar.
 • dokumenterad forskningserfarenhet  rörande mänskliga rättigheter, humanitär rätt, flyktingrätt och internationell straffrätt.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Se här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är Malmö universitet tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Ansökan ska ha inkommit senast 2019-11-25. För denna anställning kommer det inte ges någon kompletteringstid efter sista ansökningsdag.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning minst 6 månader på deltid, 50%. 

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida. 

 

Välkommen med din ansökan!