arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i fysiologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  11 juni

Om jobbet

- med inriktning mot forskning

Institutionen för fysiologi och farmakologi


Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård.

Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i hjärt- och skelettmuskelfysiologi med utnyttjande av de unika möjligheter som erbjuds för translationell forskning. Vidare ingår att delta i institutionens undervisning i fysiologi eller farmakologi på grund och avancerad nivå, fungera som kursledare och medverka i arbetet med att utveckla undervisningen på institutionen. Kunskapsspridning utanför den akademiska världen och samarbete med företag kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Tjänstgöringen som läkare samt undervisningsuppdraget kräver mycket goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder


Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (3).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/meritportfolj).    

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

- https://www.karolinska.se/globalassets/global/hr/meritforteckning-lakare-2018_2.pdf
- Bevis på specialistkompetens

https://www.karolinska.se/globalassets/global/hr/k2018-3809-kriterier-for-specialistlakartjanster-vid-karolinska-universitetssjukhuset.pdf

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Håkan Westerblad, Prefekt

08-524 872 53