arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i fiol

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. dnr 20/372 registrator@kmh.se

Om jobbet

Kungl. Musikhögskolan (KMH) ledigförklarar härmed en anställning som
Lektor i fiol
För tillträde 2021-01-07. Anställningen är tillsvidare och omfattar 40 % av heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Institutionen för folkmusik (FM)
Institutionen ingår i Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Vi är ca 40 anställda lärare och ca 100 timlärare som arbetar inom akademin. Nu söker dig som vill bidra till en attraktiv utbildnings- och arbetsmiljö vid KMH och inom institutionen för folkmusik (FM).
Arbetsuppgifter
· övergripande konstnärligt och pedagogiskt ansvar för undervisning i fiolspel folkmusik på grund- och avancerad nivå
· undervisning och handledning inom utbildning på både grundnivå och avancerad nivå samt deltagande i arbete med antagningsprov och pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsarbete
· konstnärlig och pedagogisk utveckling och uppbyggnad av ämnesområdet genom att initiera, driva och utveckla ämnet.
· aktivt deltagande i både interna projekt och externa projekt i samverkan med det omgivande samhället.
· aktivt delta i institutionens inre arbete som institutionsmöten, kursutvecklingsarbete, pedagogiskt utvecklingsarbete, antagningsprov och utveckling av examinationsformer
· medverka i utåtriktad verksamhet som t. ex. fortbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildningar
· handleda studenter på avancerad nivå inom olika instrument inom folkmusik
Behörighetskrav
Den sökande ska ha:
· Konstnärlig högskoleexamen på lägst masternivå eller motsvarande inom området folkmusik.
· Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på högsta nationella nivå inom folkmusikområdet samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.
· Dokumenterad pedagogisk skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och utbildningsnivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet.
· Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
· God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
· Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller detta krav ska tillägna sig dessa kunskaper inom två år.
· Genuint intresse av att fortlöpande vara uppdaterad inom ämnesområdet.
· God förmåga att samverka med det omgivande kulturlivet.
Meriterande är den sökandes kompetens och skicklighet att undervisa och handleda inom metodik/didaktik för fiolspel och folkmusik
Ytterligare meriterade är kompetens att undervisa inom folkmusikensemble, folkmusikteori, folkmusikarrangering, folkmusikhistoria, fiolspel inom annan genre än svensk folkmusik och ytterligare instrumental kompetens.
Bedömningsgrunder
Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (jfr. 4 kap. 4 § HF).
Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).
Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.
KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sökande kan bli kallade till undervisningsprov, spelprov och intervju.

Se annonsen i dess helhet på hemsidan www.kmh.se - lediga jobb.
Ytterligare information:
Kontakta: Bo Westman, akademichef vid Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion. E-post: bo.westman@kmh.se
Sven Ahlbäck, professor folkmusik vid institutionen för folkmusik vid akademin för Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion. E-post:
sven.ahlback@kmh.se
Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Torbjörn Gulz (SACO-S), torbjorn.gulz@kmh.se
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se
Välkommen med din ansökan!
Märk den med dnr 20/372, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.
Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 17 augusti 2020 till registrator@kmh.se. Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt, t.ex. i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier.
Har du material som inte kan lämnas in elektroniskt, ska dessa skickas i tre (3) exemplar till: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Märk kuvertet med dnr 20/372. Handlingarna ska vara inkomna till KMH senast sista ansökningsdag.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@kmh.se