arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i film och media med programansvar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för film och media. Läs mer om institution för film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

Välkommen att söka anställning som lektor i film och media med uppdrag som programansvarig
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom film och media.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår:


- Övergripande utbildningsplanering och bemanningsplanering i samarbete med institutionens prefekt och lärare
- Planering av institutionens utbud av fristående kurser i samarbete med prefekt, institutionens programråd och utbildningsadministrativa avdelningen
- Driva den pedagogiska utvecklingen på institutionen och vara pedagogiskt stöd för den undervisande personalen.
- Aktivt medverka i utvecklingen av utbildning och undervisning inom institutionen för film och media i relation till den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan
- Bidra till utvecklingen av institutionens utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa
- Arbete med administration samt samverkan såväl internt inom SKH som med externa parter
- Ansvar för studenternas studiemiljö på institutionen

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med institutionens prefekt och utbildningsansvariga administratörer inom och utanför institutionen. Anställningen innebär omväxlande arbetsuppgifter, dels en hel del självständigt arbete och dels samarbete med kollegor inom övrig förvaltning och på institutionerna. Därför har du ett stort eget ansvar för att planera och genomföra arbetsuppgifterna.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt att vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan få andra uppdrag inom SKH samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som visat såväl pedagogisk skicklighet som vetenskaplig skicklighet eller konstnärlig skicklighet, dvs har avlagt doktorsexamen eller visat motsvarande konstnärlig skicklighet utanför högskolan eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Läs mer om behörigheter för vetenskapligt respektive konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats. https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor">https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom film och media och/eller scen.  Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang
- Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom utbildningsområdet
- Högskoleexamen inom pedagogik
- Erfarenhet av att samordna och utveckla utbildning och/eller produktioner
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med utbildning rörande jämlikhet, mångfald och inkludering
- Administrativ skicklighet samt goda kunskaper inom utbildningsadministration

Som anställd på SKH deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i film och media, antingen på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Anställningen är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Ansöker du på konstnärlig grund, anställs du på högskoleförordningen, 4 kap 10 §, dvs anställningen är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

Ansöker du på vetenskaplig grund anställs du på LAS, anställning tillsvidare med 6 månader provanställning.

Uppdraget som programansvarig är tidsbegränsat och fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2019-11-01.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/794/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.