arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i film och media med inriktning entreprenörskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  12 juni

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad på Institutionen för film och media.

Läs mer om Institutionen för film och media: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-film-och-media

Välkommen att söka anställning som lektor i film och media med inriktning entreprenörskap

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning på samtliga nivåer inom området film och media med inriktning entreprenörskap.

Film- och mediaproduktion tar allt mer plats utanför de traditionella arenor vi vanligtvis förknippar den med.  Det öppnar upp möjligheter för utveckling av film- och mediakonsten samtidigt som det i sin tur utvecklar kulturella och kreativa näringar i det omgivande samhället.

Som lektor i film och media med inriktning entreprenörskap

- utvecklar du studentens förmåga att se och förmedla film- och mediaproduktioners möjligheter i mötet mellan konstnärligt arbete, bransch och samhällsengagemang.
- utvecklar du studenternas innovativa förmåga att tillgängliggöra sina konstnärliga projekt via nya rumsliga och digitala plattformar
- utvecklar studenternas förmåga att finna nya sätt att nå, kommunicera med och engagera en publik.
- utvecklar du samarbeten och nätverk inom området entreprenörskap för det konstnärliga och kulturella fältet

Som lektor måste du ha både omfattande praktik som entreprenör, innovatör och facilitator inom konstnärlig och kreativa näringar som såväl som djup teoretisk förståelse för ditt område.

Arbetsuppgifter


I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

- Ansvarar för studenternas utbildning inom entreprenörskap
- Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra ämnen på institutionen.
- Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
- Aktivt medverkar till utvecklingen av ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området film och media med inriktning entreprenörskap.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv praktik inom området entreprenörskap inom konstnärliga och kreativa näringar. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Arbetsuppgifterna förutsätter även att du har ett brett internationellt nätverk inom området entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar.

Du ska dessutom ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar
- Dokumenterad aktiv praktik inom området entreprenörskap
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i ämnet entreprenörskap inom högskoleutbildning eller motsvarande
- Dokumenterad bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer
- Förmåga att beskriva din undervisning och ditt pedagogiska förhållningssätt
- Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska
- Dokumenterade kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyten

 Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 10 procent av heltid och är tidsbegränsad till 2 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 10 år. Tillträde 2021-01-01.

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-12!

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/388/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

10. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning