arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i Design med inriktning mot designhistoria och kontextuella studier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Utbildningen på Konstfack erbjuder studenterna konstnärliga, praktiska, metodologiska och teoretiska förutsättningar för att kunna arbeta kreativt och medvetet i dagens och morgondagens samhälle. Utbildningen utgår från specialiserade, praktikbaserade kunskaper med fokus på material, process och metod.

Anställningen är placerad vid Institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation (DIV) och riktad mot kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & möbeldesign och masterprogrammet Design med inriktning mot Rumslig gestaltning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak omfatta att tillsammans med professorer och lärarlag bedriva ämnesutveckling samt utveckla och bedriva undervisning i designhistoria och teori. Väsentligt är att stödja studenternas förmåga att föra kritiska och reflekterande dialoger om egna och andras arbete inom design och inredningsarkitektur och deras samhälleliga och kulturella kontexter, samt förmågan att kommunicera sina arbeten i tal och skrift. Tjänsten är i huvudsak riktad mot kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & möbeldesign och masterprogrammet i Design med inriktning mot Rumslig gestaltning. På kandidatnivån bedrivs undervisningen på svenska. För undervisning på masternivån krävs att man behärskar engelska. På sikt kan även doktorandhandledning liksom medverkan i Konstfacks gemensamma kurser inom ämnesområdet bli aktuellt.

Anställningen

Anställningen omfattar 50% av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde 2021-01-07 eller enligt överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har:
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • avlagt doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 4 §),

En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början. (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används vid rekryteringsprocessen (med lika vikt)
 • doktorsexamen inom relevant ämne,
 • goda kunskaper i designhistoria med speciell inriktning mot rumslig gestaltning och möbeldesign,
 • dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning och handleda studenter på högskolenivå,
 • dokumenterad förmåga att bidra till samtidens designdiskurser i form av dagskritik, essäistik, utställningar eller motsvarande,
 • förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om design samt dess historiska och samtida kontexter,
 • god samarbets- och organisationsförmåga,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk,
 • goda språkfärdigheter i engelska.
Samt därefter (med lika vikt)
 • vara väl orienterad inom konstnärlig forskning,
 • god kännedom om aktuell utveckling inom ämnesområdet,
 • erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor,
 • förmåga att föra en reflekterande dialog om maktkritiska perspektiv i utbildningen.

Ansökan


Ansökan ska innehålla;
 • personligt brev där du även redogör för pedagogiska erfarenheter,
 • CV.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av prefekt Marie-Louise Bowallius, Marie-Louise.Bowallius@konstfack.se. För information om anställningsvillkor och anställningsförfarande, kontakta HR handläggare Edvin Stenmark, Edvin.Stenmark@konstfack.se. Dessa personer samt fackliga företrädare nås via Konstfacks växel på 08-450 41 00.

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2020/VO2P/23 senast 15 juni 2020. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat