arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i den praktiska kunskapens teori

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  17 september

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Centrum för praktisk kunskap inrättades vid Södertörns högskola 2001 med syftet att skapa möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Centret bedriver forskning och utvecklar vidareutbildningar för olika yrkesgrupper. Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap rör sig främst kring kunskapsteoretiska, existentiella, historiska, pedagogiska och etiska frågeställningar kopplade till olika professioner. Utbildningarna bygger i stor utsträckning på författande av texter med fokus på reflektion kring professionsfrågor och det egna yrkeskunnandet. I Centrum för praktisk kunskap ingår utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning som fortbildar högskolelärare och stödjer pedagogisk verksamhetsutveckling på högskolan. Centrum för praktisk kunskap är en del av Institutionen för kultur och lärande, vars lärare och forskare i hög utsträckning samarbetar över ämnesgränserna. Centrum för praktisk kunskap har ett betydande uppdrag inom högskolans lärarutbildning och polisutbildning.  

Arbetsuppgifter ? 
Arbetsuppgifterna inbegriper framförallt undervisning, företrädesvis i form av handledning, med utgångspunkt i den praktiska kunskapens teori, inom lärarutbildningens erfarenhetsbaserade program och polisutbildningen, men även inom program och kurser på avancerad nivå i praktisk kunskap. Arbetsuppgifterna kan även komma att inbegripa ledningsuppdrag.

Vi ser gärna att du söker externa forskningsmedel för att kunna bedriva forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i den praktiska kunskapens teori är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i ett humanistiskt ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs att den sökande behärskar att bedriva undervisning på svenska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.

Utöver ovanstående bedömningsgrunder har för denna anställning dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:
 • Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i den praktiska kunskapens teori  
 • Erfarenhet av etnografisk forskning, forskning utifrån levd erfarenhet och/eller andra kvalitativa forskningsmetoder
 • Pedagogisk skicklighet inom professionsutbildningar
 • Erfarenhet av forskning om professioner och arbetsliv
 • God samarbetsförmåga och administrativ förmåga
Anställning ? 
Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-17.    

Ytterligare upplysningar 
Eva Schwarz, föreståndare för Centrum för praktisk kunskap, eva.schwarz@sh.se, 08-608 50 71
Charlotta Weigelt, prefekt, charlotta.weigelt@sh.se, 08-608 49 85
Anne-Lee Lindgren, HR-specialist, anne-lee.lindgren@sh.se, 08-608 40 18

 

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.s
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.