arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i data- och systemvetenskap inriktning informationssäkerhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-02-25.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap med inriktning informationssäkerhet, informationssystemsäkerhet och cybersäkerhet.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning. Det gäller kurser inom informationssäkerhet, informationssystemsäkerhet och cybersäkerhet.

Den sökande kommer också kunna arbeta med forskning och utbildning inom IT-säkerhet och digital forensik i institutionens specialbyggda säkerhetslabb.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkortsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Utmärkta kunskaper i engelska är ett krav vid tillsättningen. Eftersom undervisningen bedrivs på engelska måste den sökande ha förmåga att använda engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning, undervisning och handledning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Uno Fors, tfn 08-674 74 79, uno@dsv.su.se, och av enhetschef Tony Lindgren, tfn 08-16 17 01, tony@dsv.su.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Nathaniel Morris, tfn 08-16 33 11, nathaniel.morris@su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat