arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i data- och systemvetenskap, inriktning datorspelsutveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-12-02

Ämne/ämnesbeskrivning
Datorspelsutveckling avser utveckling av digitala spel, vilket är ett stort tillämpningsområde inom data- och systemvetenskap.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska bedriva undervisning, kursutveckling och ha kursansvar inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå inom datorspelsutveckling. Undervisning och handledning inom mastersprogrammet Design för kreativ och immersiv teknik kan också förekomma.

Innehavaren ska även initiera och bedriva forskning och forskarutbildning inom datorspelsområdet.

Undervisningen avser t.ex. kurser inom områdena AI (artificiell intelligens) inom datorspel och design av datorspel, samt handledning av examensarbeten inom datorspelsutveckling och datorspel samt XR (extended reality).

Den som anställs ska också vara delaktig i institutionens samarbete med näringslivet och det omgivande samhället.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkortsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap, datorspel eller därmed jämförbart område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska både ha goda teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av datorspelsutveckling.

Den sökande ska ha goda kunskaper i svenska och engelska då undervisningen i huvudsak sker på svenska och undervisningslitteraturen i huvudsak är på engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom datorspelsområdet eller därmed jämförbart område.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet inom datorspelsområdet.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid såväl teoretiska kunskaper om som praktisk erfarenhet av datorspelsutveckling.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av AI och XR inom datorspel.

Vikt fästs vid teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av design och designprocesser främst avseende datorspel.

Vikt fästs vid erfarenhet av doktorandhandledning.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Uno Fors, uno@dsv.su.se, samt enhetschef Peter Idestam-Almquist, pi@dsv.su.se, tfn 08-16 16 51.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, johan.magneli@su.se, tfn 08-16 40 57.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.