arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i data- & systemvetenskap, inriktning forsk.metodik & vet. komm.

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-02-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom data- och systemvetenskap används en stor mängd olika forskningsmetoder. Av särskilt intresse är kvalitativa forskningsmetoder och blandade metoder, såväl inom ramarna för forskningsprojekt som inom designprojekt och designbaserad forskning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration. Exempel på kurser som ingår är vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap, vetenskapligt skrivande, empiriska metoder inom data- och systemvetenskap, kvalitativa metoder för interaktionsdesign, samt thick data.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkortsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller interaktionsdesign eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Eftersom en stor del av undervisningen kommer att ske på svenska, är det ett krav att den som anställs har dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom användning av kvalitativa metoder och blandade metoder inom data- och systemvetenskap.

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom interaktionsdesign området med fokus på teorier och praktiker inom människa-dator interaktion.

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom designbaserad forskning och kvalitativ datainsamling och analys.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs även vid dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete för designprojekt och experiment för studenter.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid även vid den sökandes grad av intresse och förmåga till ämnesmässigt förnyelsearbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Uno Fors, tfn 08-674 74 79, uno@dsv.su.se eller universitetslektor Harko Verhagen, tfn 08-16 16 94, verhagen@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på svenska.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat