arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i biovetenskap med inriktning mot ekologi och praktisk naturvård

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  22 januari

Om jobbet

Anställningen är inom ämnet biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.

Du kommer vara anställd som lektor i biovetenskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter. Kompetensutveckling ingår med 30%. Undervisning bedrivs tillsammans i ämnesgruppen för ekologi som bedriver både undervisning och forskning. Gruppens forskningsprojekt har inriktning mot hållbart nyttjande av biologiska resurser och naturvård.

Praktisk naturvård definieras här som att omsätta teoretiska kunskaper och forskningsresultat i det praktiska arbetet med att bevara och utveckla naturområden och ekosystemtjänster. Det spänner bl. a över att göra naturvärdesbedömningar, dokumentera och följa upp konsekvenser av naturvårdsåtgärder, ta fram skötselåtgärder och göra miljökonsekvensanalyser.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom biovetenskap med inriktning mot ekologi, eller annat relevant ämne eller har motsvarande kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • erfarenhet av undervisning, kursansvar eller examination på högskolenivå
 • erfarenhet av att handleda projektarbeten eller examensarbeten
 • goda kunskaper i svenska och engelska
 • visad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad kunskap eller erfarenhet av praktisk naturvård.
 • Dokumenterad organismkännedom och artkunskap med fokus på indikatorer och signalarter.Dokumenterad erfarenhet av att använda ArcGIS.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
 Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 1 år som omfattar 100 %. Tillträde snarast möjligt. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Sista ansökningsdatum: 22 jan 2019 (förlängd annonsering)
Diarienummer: Ref nr HS 2018/957

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Annie Jonsson och ämnesföreträdare Niclas Norrström. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.