arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i biovetenskap med inriktning mot ekologi och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag. Verksamheten bedrivs i en akademisk kultur som präglas av omtanke om studenter, medarbetare och samhälle. Vi har idag omkring 550 anställda, ca 9000 studenter och vår arbetsplats formas av ett professionellt ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Anställningen är inom ämnet biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.

Du kommer vara anställd som lektor i biovetenskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter. Undervisningen bedrivs tillsammans med andra lärare inom biovetenskap, framför allt inom specialiseringen mot ekologi. Ekologigruppen bedriver både undervisning och forskning där gruppens forskningsprojekt har en inriktning mot hållbart nyttjande av biologiska resurser och naturvård.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vill du läsa mer om Högskolan i Skövde och institutionen för biovetenskap, följ länken nedan eller kopiera och klistra in i din webbläsare.
https://www.his.se/mot-hogskolan/sa-har-fungerar-hogskolan/organisation/institutioner/institutionen-for-biovetenskap/

Vi söker dig som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4 §)
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • dokumenterad erfarenhet av forskning, eller motsvarande arbete, inom ekologi
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska respektive engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. (HF 4 kap. 4 §).
 • Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans anställningsordning.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad kunskap om miljölagstiftning.
 • Dokumenterad kunskap om, och/eller erfarenhet av miljöbedömningar.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS).
 • Dokumenterad kunskap om, eller erfarenhet av, arbete inom hållbar utveckling.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
 • Erfarenhet av att samverka med eller jobba i företag inom den gröna sektorn.
 • Erfarenhet av att jobba med hållbar utveckling på myndighet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad kunskap om, eller erfarenhet av, arbete inom hållbar utveckling samt kunskap om miljölagstiftning.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 1 år som omfattar 100 %. Tillträde snarast möjligt. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Sista ansökningsdatum: 5 oktober 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/709 

Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och ämnesföreträdare Niclas Norrström. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat