arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor för uppdrag som prefekt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Anställningen är som lektor vid institutionen för informationsteknologi. I anställningen ingår att under de första fyra åren åta sig ett tidsbegränsat uppdrag som prefekt för institutionen. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget som prefekt även efter de fyra åren. Forskning eller utbildning, i normalfallet 20 %, ingår i arbetsuppgifterna. Sökande som erhåller anställningen kommer i första hand anställas inom något av institutionens huvudområden informationsteknologi eller medier, estetik och berättande efter sedvanlig sakkunnigprövning. I enlighet med Högskolans Anställningsordning har en tillsvidareanställd lektor rätt att ansöka om att få bli prövad för befordran till biträdande professor eller professor.

Som prefekt ingår du i Högskolans ledningsgrupp och är direkt underställd rektor. Du förväntas aktivt bidra till Högskolans strategiska utveckling såväl som leda och utveckla den egna institutionens verksamhet i enlighet med uppsatta mål och strategier. Som prefekt har du även det samordnade och övergripande ansvaret för institutionens budget och ekonomiarbete. Som stöd har du avdelningschefer som har ett delegerat ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö för sina respektive avdelningar.

Institutionen för informationsteknologi har två avdelningar, 101 medarbetare och bedriver utbildning och forskning kopplat till sina ämnen. Budgeterad omsättning 2022 för institutionen är 163,5 miljoner kronor.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i ämne som bedöms vara relevant för anställning i första hand inom något av institutionens huvudområden informationsteknologi eller medier, estetik och berättande eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad erfarenhet av väl genomfört chefsuppdrag, inklusive personal- och budgetansvar
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskrav). Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning.
 • Dokumenterad god förmåga att leda och utveckla verksamhet i förhållande till ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • Dokumenterad god förmåga och erfarenhet av att leda strategiskt utvecklings- och kvalitetsarbete inom utbildning och forskning.
 • Dokumenterad god förmåga att fatta beslut och arbeta resultatinriktat.
 • Dokumenterad god förmåga och erfarenhet av att skapa goda kontaktnät inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Vid denna anställning kommer särskilt stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av väl genomfört chefsuppdrag, inklusive personal- och budgetansvar, förmåga att leda och utveckla verksamhet i förhållande till ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv samt dokumenterad god förmåga och erfarenhet av att leda strategiskt utvecklings- och kvalitetsarbete inom utbildning och forskning.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidareanställning som omfattar 100 %.

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2022

Diarienummer: Ref nr HS 2022/314

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av rektor Lars Niklasson eller HR-chef Nils Svensson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • CV
 • Personligt brev
 • Dokument som styrker din ansökan
 • Meritportfölj
 • Vetenskapliga publikationer
 • Publikationslista
Kontakta HR på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Om du redan är medarbetare på Högskolan i Skövde och vill anmäla ditt intresse för uppdraget kan du kontakta HR-chef Nils Svensson.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning. Högskolan förvarar ansökningshandlingarna i två år enligt Riksarkivets föreskrifter.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat