arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lärare HvSS

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik. Skolan är belägen i naturskönt område mellan Mälaren och Bornsjön ca 1,2 mil norr om Södertälje. Körkort och bil är en nödvändighet då vi saknar förbindelser med kollektivtrafik.

Beskrivning av utbildningsavdelning


HvSS utbildningsavdelning består idag av fjorton befattningar bestående av två sektioner Chefsutvecklingssektionen som utbildar på kompani- och bataljonsnivå samt Stridsutbildningssektionen som främst utbildar på grupp- och plutonsnivå.

För tillfället har vi två bemanningsuppdrag som inte är lösta från Marinbasen och LSS tjänstgöringen genomförs på HvSS/Norsborg.

Arbetet:


Befattningen är direkt underställd Chefen för Stridsutbildningssektionen.

Arbetsuppgifter:


Är lärare och kurschef och ansvarar för den pedagogiska utvecklingen för de kurser som sektionen genomför. 

Leder och deltar i projekt i syfte att utveckla kursverksamheten. Tar fram lektionsunderlag och prioriterar vad som ska ingå i repektive ämne vid olika kurser på olika nivåer.

Beredd att lösa av chef tillkommande uppgifter inom ramen för eget ansvars-och kompetensområde. Det förekommer även stöttning mot övriga kurser.

Krav:


Körkort B

Specialistofficer eller taktisk officer lägst OR 6 (förstesergeant)  med aktuell markstridskompetens lägre förband.
Det krävs självständighet, mognad och erfarenhet då utbildningen i många fall riktar sig mot äldre och erfarna.

Instruktörserfarenhet från övningar.

Önskvärda kvalifikationer


Erfarenhet av utbildningsgrupp.

Mycket god samarbetsförmåga


Engagerad och drivande

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Tillträde:


 Snarast. 

Kontaktpersoner:


För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du:

Chefen för Utbildningsavdelningen Övlt Ulf Hamberg tel 08-5845 4925 mail:ulf.hamberg@mil.se

eller C HR Solveig Ravetti 08-5845 4971 mail:solveig.ravetti@mil.se

Fackliga kontaktpersoner:


Officersförbundet: Henrik Elming 070-305 96 57
OFR/S: Lennart Klingare 08-5845 4984
SEKO: Roger Öberg 08-5845 4970 

Sista ansökningsdatum: 2019-09-21

Hemvärnsförbanden har idag ca 15% kvinnor. Skolans utbildningsavdelning består idag enbart av män, vi skulle gärna se en kvinna som sökande.

HvSS är en rikstäckande utbildningsplattform för chefer vid Hemvärnet.
Vi genomför ca 60 kurser per år med ca 800 elever.

Kurserna är som regel 5-10 dagar långa. Det innebär viss planlagd helgverksamhet, men inte i samma omfattning som vid utbildningsgrupperna.
Vi genomför Ungdomstävlan och Hv-Patrull en gång per år och ledningsträningsövning med 20 Hvbataljonsstaber vid LedR årligen.

Vid HvSS finns en samordningsavdelning som verkar över landet och gör utbildningskontroller och deltar i inspektioner, lärare kan i undantagsfall ianspråktas att delta i detta.

Eleverna utbildar sig på sin fritid vilket innebär att de har högt ställda förväntningar på kvalitet och engagemang.

Det finns inga kollektivförbindelser till HvSS, vilket innebär att man måste ha körkort och bil. 

 

 

 

 

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.