arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lärare årskurs 4-5 till Hällsboskolan Umeå

 • Yrkesroll

  Lärare i grundskolan, årskurs 4-6

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Söker du en ny utmaning och vill arbeta för målet en likvärdig utbildning för alla? Vill du också genom din undervisning ge våra elever med grav språkstörning möjlighet att nå sina mål? Då är du den pedagog vi gärna vill träffa.

Hällsboskolan är en nationell, statlig specialskola för elever med grav språkstörning och vi tar emot elever från hela landet. Vi erbjuder elevboende för de barn som inte kan dagpendla. Skolenheten i Umeå är förlagd på Umedalen i nyrenoverade lokaler i anslutning till Västangårds skola som vi eftersträvar ett nära samarbete med.

Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning enligt grund- eller särskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad med utgångspunkt från varje elevs behov.

ARBETSUPPGIFTER

Klasslärare i lågstadiet specialskolan årskurs 4-5. I arbetet hos oss på Hällsboskolan ingår undervisning, mentorskap, pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering. Nära samverkan med elevens vårdnadshavare, elevens hemkommun och nätverk kring eleven är viktigt. Vi förväntar oss att du som söker tillämpar skolans och myndighetens styrdokument och uppfyller de krav som ingår i ett myndighetsuppdrag.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i förskoleklass och grundskolan åk 1-6 med fördjupning svenska läs- och skrivinlärning, matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen, idrott- och hälsa samt bild.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha:
 • Erfarenhet av arbete i Specialskola eller likvärdig verksamhet.
 • Erfarenhet av läs- och skrivinlärning
 • Erfarenhet och kompetens direkt kopplat till arbete med elever med grav språkstörning.
 • Erfarenhet av att använda IT och media i undervisningen för elevens utveckling och lärande i grupp och individuellt.
 • Erfarenhet av arbete som lärare.
 • Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
 • Erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Du kan:
 • Omsätta läroplanens övergripande mål och kursplanernas kunskapsmål till en varierad och inspirerande undervisning för eleverna.
 • Analysera, dokumentera, bedöma och utvärdera elevers kunskapsutveckling och på så sätt ge eleven bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande för att nå sina mål.
 • Välja alternativa, anpassade och kompletterande pedagogiska strategier utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.
 • Själv och tillsammans med andra skapa en trygg och tillitsfull lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och goda relationer. Du har en personlig mognad, har integritet och är initiativtagande. Du ska ha en god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.Du är flexibel i ditt arbetssätt, lösningsorienterad och har vana av samarbete i arbetslag kring elevgrupper.

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.