arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Länsarkitekt

 • Yrkesroll

  Länsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

Är du en målmedveten person som är lösningsorienterad och med glädje tar dig an nya utmaningar har vi jobbet för dig!

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER

Som medarbetare på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i ett team av arkitekter, samhällsplanerare, antikvarier, arkeologer och stödhandläggare. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal andra sakområden inom Länsstyrelsen för en god och hållbar samhällsutveckling i länet. I våra uppgifter ingår bland annat att samverka med länets kommuner i deras fysiska planering samt att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi utarbetar och tillhandahåller planeringsunderlag, vägleder kommunerna, granskar och överprövar kommunala antagandebeslut om detaljplaner och strandskydd, samt ger byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete. Plan- och bygglagstiftningen, och miljöbalken ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten. Vi sammanställer även information och utför analyser av länets bostadsmarknad.

Vi söker nu en länsarkitekt där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
 • Stödja länsledningen och medarbetare i frågor av särskild strategisk betydelse inom samhällsplaneringsområdet.
 • Samordna och leda det interna arbetet inom samhällsplaneringsområdet omfattande bl.a. samordningsmöten och verksamhetsplanering.
 • I samverkan med Boverket och riksarkitekten föra ut politiken om gestaltad livsmiljö till länets kommuner
 • Företräda Länsstyrelsen vid andra strategiska frågor inom samhällsplaneringsområdet
 • Tillsammans med kollegor och självständigt, samverka med och vägleda länets kommuner i den fysiska planeringen.
 • Vara delaktig i och vid behov handlägga kommunala översiktsplaner och detaljplaner
 • Ta en aktiv roll i arbetet med tillsynsvägledning inom byggområdet
 • Medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå.
 • Bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter.
 • Vara ersättare i chefsnätverket för samhällsplanering
 • Medverka i arbetet för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning som arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller erfarenhet och kompetens som vi bedömer som likvärdig,
 • flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med fysisk planering,
 • flerårig erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagstiftningen och miljöbalkens hushållningsbestämmelser,
 • god kännedom om översiktsplanering,
 • erfarenhet från arbete med gestaltning samt förståelse för helhet och samband inom arkitektur och samhällsbyggnad,
 • erfarenhet av projektledning med helhetsansvar,
 • god förmåga att kommunicera, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska
Som person har du hög integritet, är uthållig, självständig och initiativrik med god analytisk förmåga. Vidare har du förmåga att se till helheten i verksamheten och är prestigelös och mottaglig för andra perspektiv. Du har stor vilja till samarbete såväl internt som externt för att nå goda resultat i ditt arbete. Självklart har du ett stort intresse för samhällsfrågor och hållbar utveckling.

Det en fördel om du har:

• erfarenhet av strategiska frågor inom samhällsplanering på regional eller nationell nivå,
 • erfarenhet av myndighetsarbete eller på annat sätt är förtrogen med statlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet,
 • kunskaper om länet och de regionala förhållandena inom samhällsplaneringsområdet,
 • kunskap om bygglov och tillsyn,
Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetsprov blir aktuellt för dig som kallas på intervju.

Även arbete inom andra delar av enhetens områden kan bli aktuellt utifrån hur enhetens och Länsstyrelsens uppdrag
ändras.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen är svenskt medborgarskap ett krav. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal, registerkontroll och- eller särskild personutredning. .

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Länsarkitekt

Lön

Månadslön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. 6 månaders provanställning Tillsvidareanställning, tillträde: tillträde enligt överenskommelse .