arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Landsbygdsutvecklare

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Västerbotten från fjäll till kust - det kompletta länet!
Länsstyrelsen Västerbotten verkar för hållbar utveckling i hela länet. Landsbygdsenheten är en av nio enheter vid myndigheten. Vid enheten arbetar vi för attraktiva och levande landsbygder med positiv och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. I enhetens uppgifter ingår arbete för en god djur- och folkhälsa i hela Västerbotten samt med handläggning och kontroll av EU:s jordbrukarstöd. Vi arbetar också med kompetensutveckling inom jordbruket, veterinära frågor, mark och fastighetsfrågor och med utveckling av länets landsbygder och livsmedelsproduktionen.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en kollega med ett genuint intresse av att hjälpa oss att stärka landsbygdernas utveckling i länet. Vi erbjuder ett spännande uppdrag där utvecklingsarbete med fokus på länets landsbygder kombineras med ett värdeskapande kvalitets- och kommunikationsarbete. Arbetet kommer att ske i samarbete med ett stort antal kollegor på myndigheten.

Du kommer att få möjligheten att;
 • verka för ökad kunskap bland medborgarna i länet om Länsstyrelsens arbete för landsbygden genom att bland annat bidra till genomförandet av en dialogmöten/seminarieserie om morgondagens landsbygd.
 • utveckla kontakter och samverkan med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter med fokus på morgondagens landsbygd.
 • delta i Länsstyrelsens arbete inför kommande landsbygdsprogram.
 • delta i Länsstyrelsens arbete för en ökad livsmedelsproduktion i Västerbotten.
Landsbygdsenhetens ambition är att bedriva ett systematiskt kvalitets- och informationsarbete. I den tänkta tjänsten ryms därför arbete med statistiska underlag, rapportskrivning, hantering av remisser, digital informationsspridning m.m. I tjänsten kommer det så småningom att ges möjlighet till resor inom länet men också till nationella träffar i andra delar av landet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en akademisk examen inom ex. samhällsvetenskap, kulturgeografi, agronomi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Meriterande:

Kompetens inom projektledning, landsbygdsutveckling, kommunikation samt erfarenhet av hur man skapar samverkan mellan olika nivåer i samhället är meriterande.

Vi ser gärna att du är lyhörd, ödmjuk och att du respekterar andras synsätt, kunskaper och erfarenheter.
Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, organiserar och driver självständigt ditt arbete framåt.
Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i olika medier.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, ditt engagemang och din personlighet.
Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse., upphör: Allmän visstidsanställning t.o.m. 2022-12-31 med möjlig förlängning.