arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Laboratorieinstruktör (50 %)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Laboratorieassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  26 december

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att genomföras inom den idrottsvetenskapliga utbildnings- samt utvecklings- och forskningsverksamheten vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Detta innebär att planera och förbereda undervisning och handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer samt att instruera lärare och studenter i fält- och laboratoriebaserade metoder. Utöver detta ingår även generell laboratorie- administration såsom, beställning av varor, bokning av lokaler, utlämning och inventering av test- och mätutrustning samt underhåll av idrottsvetenskapliga mätmetoder. Vissa arbetsuppgifter som i huvudsak är knutna till idrottsvetenskaplig forskningsverksamhet tillkommer. Detta innebär planering och förberedelser inför och genomförande av försök inom tillämpad idrottsforskning samt statistisk analys.

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) är ett av GIH:s idrottsvetenskapliga laboratorier vars främsta uppgift är att hjälpa GIH:s studenter med integrering mellan teori och praktik, stödja aktiviteter inriktat mot fysisk aktivitet och hälsa samt stödja idrottsrörelsen när det gäller testning och tillämpad forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt mastersexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande.
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i ett idrottsvetenskapligt laboratorium såsom det som beskrivs  ovan,
 • Mycket stor vikt fästs vid förtrogenhet med metoder för testning av generella fysiska delkapaciteter,
 • Mycket stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av underhåll samt utveckling av idrottsvetenskaplig mätutrustning,
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom idrott/idrottsvetenskap och träningslära,
 • Stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom engagemang, noggrannhet, långsiktigt ansvarstagande och förmåga att strukturera sitt arbete. 
 • Vikt fästs vid goda kunskaper i engelska i tal och skrift,
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 6 månader, dock längst till och med den 30 Juni 2019. Tillträdesdag den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar 50% av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV),
 • en kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 9 december 2018.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Hans Rosdahl, Enhetschef

070-760 87 30


Suzanne Lundvall, Prefekt

070-772 89 01


Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S

08-120 538 02


Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST

08-120 538 17