arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Laboratorieansvarig

 • Yrkesroll

  Analytisk kemist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-08-15.

Facility for Exposomics är en ny pilotanläggning vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) med Institutionen för miljövetenskap (ACES), Stockholms universitet som värdinstitution. SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur med ett uppdrag att etablera banbrytande molekylära teknologier, som skall erbjudas till det svenska forskarsamhället samt möjliggöra och stödja storskaliga initiativ för att bl.a. möta samhällets utmaningar avseende miljö och hälsa.

Vi söker nu en forskare som ”Head of Facility” för att ansvara för och utveckla exposomics-facilitetens tjänster. Exposom-konceptet syftar till att upptäcka miljörelaterade orsaker till hälsoeffekter hos människa och miljö. Genom forskning baserad på avancerad masspektrometri, speciellt genom analys av biologiska prover från människa och miljö, ökar snabbt vår förmåga att upptäcka och karaktärisera den kemiska komponenten i exposomet.

Högupplösande analystekniker och öppet tillgängliga dataarbetsflöden möjliggör att komplexa miljöexponeringar under människans hela livslängd kan kartläggas, vilket i sin tur kan utnyttjas i framtida studier av människors hälsa, liksom av effekter i miljön.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi.

Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Arbetsuppgifter

Det huvudsakliga ansvaret för anställningen är att planera och samordna det dagliga arbetet i den Nationella Faciliteten för Exposomics, att hantera interaktioner med användare och att delta aktivt i teknikutveckling med avseende på hårdvara, analysmetoder och programvarutillämpningar. Du kommer att ha nära samarbete med Facility Scientific Director och Metabolomics Platform Management Group.

I rollen som chef för anläggningen ingår även personalhantering och regelbundna arbetsplatsmöten med anställda men också forskargrupper som utnyttjar faciliteten. Specifika ansvarsområden inkluderar följande:
 • Upprätta projekt med externa användare, kommunicera anläggningsfunktioner och priser och samordna projektlogistik från provmottagning till dataleverans.
 • Övervaka datainsamlingsstrategier och leda dataanalysarbetet.
 • Ansvara för dataleverens och -säkerhet, upprätthålla dokumentation och följa bästa praxis inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.
 • Tilldela budget- och personalresurser till projekt och hantera interna tidslinjer.
 • Leda workshops eller bidra till kurser för att underlätta arbetsflöden för öppen vetenskaplig dataanalys i exposomics.
 • Ansvara för personalutveckling och utveckla en plan för din egen professionella utveckling med stöd från Facility Scientific Director.
 • Arbeta proaktivt med anläggningssamarbeten och initiera interna eller externa bidragsansökningar till stöd för anläggningsinfrastruktur och teknikutveckling.
 • Aktivt delta i Metabolomics Platform Management Group.
 • Upprätta och upprätthålla arbetsrelationer med SciLifeLab National Bioinformatics Infrastructure (NBIS) och SciLifeLab Data Center.
 • Medverka vid upphandling av utrustning och resurser som används vid anläggningen.

Kvalifikationer

Se den fullständiga annonsen. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Breitholtz, tfn 070-600 26 86, magnus.breitholtz@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Analytisk kemist

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat