arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kvalitetsledare, flexibel arbetsort

 • Yrkesroll

  Kvalitetssamordnare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.

Enheten ansvarar för att förvalta och utveckla fastighetsinformation till rätt innehåll och kvalitet vilket i stor utsträckning sker i samverkan med andra.
Fastighetsinformationens roll i samhället ökar och med ett ökat fokus kring kvalitetsfrågorna som följd. Lantmäteriets medverkan i olika kvalitetsinsatser efterfrågas allt mer. Ambitionen är att vidareutveckla enhetens informationskvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv.
Enheten har sett behov av en roll som kvalitetsledare som med stort engagemang och drivkraft fokuserat kan ansvara för enhetens informationskvalitetsarbete utifrån en helhetssyn.

ARBETSUPPGIFTER

• Leda, driva och utveckla det operativa och strategiska arbetet avseende kvaliteten för fastighetsinformation. Exempel på detta är att utveckla relevanta kvalitetsmätningar, analysera resultat, initiera och leda förbättringsarbete, kommunicera med samverkansparter
 • Vara stöd till informationsägare och operativa informationsägare i kvalitetsfrågor
 • Driva kvalitetsarbetet avseende brister i befintlig fastighetsinformation, i samarbete med övriga involverade aktörer
 • Representera Fastighetsinformation i styrgruppen för Kvalitetsutveckling Fastighet i egenskap av Informationsutvecklingsledare
 • Tillsammans med Fastighetsbildnings Informationsutvecklingsledare leda Kvalitetsutveckling Fastighets arbete i enlighet med 3års- och årlig kvalitetsplan
 • Kvalitetsledaren rapporterar till enhetschefen Fastighetsinformation och ingår i enhetens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har:
 • Uttalat intresse för kvalitetsfrågor i kombination med stor genomförarförmåga och drivkraft
 • Förmåga att driva utvecklingsarbete i samverkan med många medverkande aktörer
 • Djupa och breda kunskaper inom fastighetsinformation
 • God kunskap och erfarenhet av kvalitets- och processarbete
 • God kännedom om informationsförsörjningsprocessen
 • Förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer på olika nivåer
 • God kommunikationsförmåga i det svenska språket, både skriftligt och muntligt

ÖVRIGT

På Lantmäteriet förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen.