arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kvalificerade handläggare till Avdelningen Kundsupport och Ersättning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  18 maj

Om jobbet

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Uppdrag – Samordning servicekontoren

Det fristående uppdraget att samordna och förvalta myndighetens samarbete med servicekontoren inom Statens servicecenter kommer att sortera under och ledas av avdelningen Kundsupports och ersättnings stab.

Uppdraget innebär att säkerställa att de avtal och överenskommelser som tecknats mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter följs.

Servicekontoren är den fysiska kundkanalen för spontanbesök för ett flertal myndigheter vilket innebär att servicehandläggarna behöver rätt förutsättningar för att uppnå hög och likvärdig service till medborgarna. För att säkra lokal närvaro har Arbetsförmedlingen gjort en succesiv förflyttning av de spontana fysiska besöken till servicekontoren. Arbetssökande och arbetsgivare kan därmed få service av allmän karaktär på fler platser i landet än vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda med nuvarande kontorsnät.

I samordningsuppdraget ingår förvaltning och utveckling av arbetssätt och rutiner, utbildning av och information till servicehandläggare. Arbetet sker i nära samarbete med Statens servicecenter, övriga samarbetsmyndigheter och internt med berörda avdelningar och enheter inom Arbetsförmedlingen.

Ditt uppdrag- kvalificerad handläggare- inriktning kommunikation, utbildning och samverkan

Tjänsterna innebär att utveckla och förvalta informationen till Servicehandläggarna och den interna informationen inom Arbetsförmedlingen. I arbetsuppgifterna ingår att ta fram rutinbeskrivningar, utbildningar och information till servicehandläggarna samt medverka till utveckling inom ditt ansvarsområde. Du kommer arbeta med löpande hantering och svara på inkommande frågor.

Genom att kommunicera relevant och aktuell information kommer du att vara ett stöd till servicehandläggarna i sitt dagliga arbete. Du kommer att ansvara för att relevanta och aktuella nyheter och förändringar kommuniceras som berör Arbetsförmedlingens kunder när de besöker ett servicekontor.

Inom ditt uppdrag ingår att ta fram och tillhandahålla utbildning till servicehandläggarna så att de har tillräcklig kunskap för att kunna ge Arbetsförmedlingens kunder den service som de behöver. Där kommer ett stort fokus ligga på Arbetsförmedlingens självservicetjänster samt tillgodose att servicehandläggarna har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra när ärendet behöver handläggas av en arbetsförmedlare.

Du kommer även delta i verksamhetsuppföljningar inom uppdragets ansvarsområden och medverka i föredragningar i olika sammanhang. Du kommer att representera uppdraget servicekontor i myndighetens olika arbeten och aktivt arbeta med att driva och delta i verksamhetsutveckling

Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra både internt och externt. Du kommer att samverka med Statens servicecenter men även med övriga myndigheter som finns kopplade till uppdraget servicekontor. Samarbetet internt kommer att ske med lokala Arbetsförmedlingen, Personligt distansmöte men även andra berörda enheter inom huvudkontoret.

Kvalifikationer


- Erfarenhet av arbete inom Personligt distansmöte eller lokala Arbetsförmedlingen (direkt eller indirekt)
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och arbetet med ständiga förbättringar
- Erfarenhet av interna och externa samarbeten
- Grundläggande kunskap om regelverk och förordningar

Meriterande


- Förståelse för verksamhetens olika delar och hur kundens process ser ut
- God kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt och statlig förvaltning

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:
 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.

Övrigt


Tjänsterna är tillsvidareanställning med placering enligt överenskommelse. Tillträde 1:a juli 2021. För dig som inte är anställd i myndigheten tillämpas sex månaders provanställning.

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 18 maj 2021. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven på högskolepoäng och arbetslivserfarenhet i din ansökan.
På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder och en strukturerad process för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1/7 2021 Tillsvidareanställning