arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kulturmiljöhandläggare/byggnadsantikvarie

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Bebyggelseantikvarie

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är Vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att med utgångspunkt i de nationella kulturmiljömålen utveckla det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Länsstyrelsens kulturmiljöarbete ska bidra till ökad delaktighet hos länets invånare och en ökad tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv. Inom avdelningen för samhällsbyggnad innebär det bland annat handläggning enligt kulturmiljölagen av ärenden som rör fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor samt bidragsgivning enligt förordningen om bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Deltagande i tvärsektoriella ärenden samt projektverksamhet är ytterligare två omfattande arbetsuppgifter.

ARBETSUPPGIFTER

Du ska utföra dina arbetsuppgifter med utgångspunkt i kulturmiljömålens breda anslag och krav på helhetssyn. Arbetsuppgifterna består av:
 • Handläggning av ärenden som rör länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, främst kyrkor, men även byggnadsminnen och byggnadsvård.
 • Handläggning av ärenden enligt bidragsförordningen för kulturmiljöanslaget.
 • Handläggning av kulturmiljöärenden kopplade till plan- och bygglagen.
 • Information, rådgivning och samråd med fastighetsägare, kommuner och andra externa samarbetsparter.
 • Via digitala kanaler se möjligheter att sprida och tillgängliggöra kulturmiljöerna i länet och resultatet av Länsstyrelsens arbete.
Det interna samarbetet mellan olika sakområden inom Länsstyrelsen är omfattande. Arbetet innebär dagliga möten där kulturmiljövärden på ett pedagogiskt sätt ska förklaras och avvägas mot andra sakområden, utifrån en samlad bedömning av vad som gör mest nytta på vägen mot ett hållbart samhälle.

KVALIFIKATIONER

I din ansökan vill vi att du beskriver hur du uppfyller nedanstående krav:
 • Akademisk examen inom kulturmiljöområdet med inriktning mot bebyggelse eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • B-körkort.
Följande kompetenser är meriterande för tjänsten och vi vill att du beskriver hur du uppfyller dem:
 • Ett par års erfarenhet av olika aspekter som rör kulturmiljöarbetet, däribland det byggda kulturarvet och gärna erfarenhet av kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen.
 • Erfarenhet av kyrkoantikvariska frågor, bidrags- och stödsystem samt av GIS-arbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är professionell och tydlig i din yrkesroll och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du har förmåga till helhetssyn i samband med bedömningar och problemställningar. Du stimuleras av att arbeta med varierande arbetsuppgifter och har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp för att lösa problem och fatta beslut. När du möter människor skapar du öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt.

ÖVRIGT

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompeten¬s-utveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och ålder.

Kontaktpersoner

Mats Eriksson

010-224 90 00


Cecilia Lagerfalk Rooth

010 - 224 90 00