arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Krigsförbandsansvarig för regionalstaber till Rikshemvärnschefens stab

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  5 april

Om jobbet

Befattningen erbjuder

Hemvärnet och de Regionala staberna med sin nya roll står inför en spännande framtid med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Som Krigsförbandsansvarig för Försvarsmaktens 4 Regionala staber erbjuds du möjlighet till en variationsrik tjänsts som innebär stora möjligheter till egen påverkan och självständigt arbete men som även innebär samarbete med andra, inom och utanför Hemvärnet och de Regionala staberna. Du jobbar i en liten avdelning om 22 personer och i sektion om 6 personer som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Hemvärnet och de Regionala staberna.

Om enheten

Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden. Tjänsten som kompetensområdesföreträdare hemvärnsbataljon är organiserad inom Produktionsledningens rikshemvärnsavdelning.

Högkvarterets Produktionsledning planerar, leder och följer upp verksamheten vid Försvarsmaktens förband, utom Högkvarteret. Uppgiften omfattar uppbyggnad av förmågor och kompetenser för beredskap samt forskning och utveckling

I Högkvarterets Produktionsledning  ingår Rikshemvärnschefen med stab (rikshemvärnsavdelningen). Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla hemvärnet med hemvärnsförbanden och militärregionerna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du ingår i ett arbetslag med fokus på planering av organisation för regionalstab och genomförande av den planering som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband med regionala staber är organiserade och utrustade för att lösa sina huvuduppgifter.

Som krigsförbandsansvarig militärregionens staber och förband samt förbandsutvecklare för dessa i Försvarsmakten deltar du även i utvecklingsarbetet med hemvärnsförbandens krigsorganisation. Du deltar i eller leder beredning av förändringar i förbandens organisation, deras utrustning och materiel.

Arbetet omfattar uppföljning av aktuellt läge vid respektive militärregion, analys och värdering av utvecklingsalternativ och initiering av förändringar.

Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab skall du även medverka i uppföljning och inspektioner. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet.

Kvalifikationer

 • Officersexamen med HSU motsv. (OF 4) alt. (OF 3) med väl vitsordad erfarenhet från arbete i högre stab Regionalstab alternativt Högkvarter)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vitsordad erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomisk redovisning
 • B-körkort
 • Erfarenhet från verksamhet där höga krav ställs på säkerhetsmedvetenhet och integritet.

För upplysningar om befattningen kontakta:


Chef Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Mikael Wassdahl, 073-266 36 94

Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64Välkommen med din ansökan senast 2020-03-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För att läsa annonsen i sin helhet se www.forsvarsmakten.se/ledigajobb

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat