arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Koordinator resurscentra Norrbotten

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är en regional myndighet i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.
På samhällsavdelningen finns enheten för social hållbarhet med ca 15 medarbetare som arbetar inom bl.a. områdena jämställdhet, integration, folkhälsa och alkohol- och tobaksprevention.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget består främst av följande delar, regionala strategier och handlingsplaner, främjande av samverkan, regionala resurscentra för våldsutsatta, utveckling av förebyggande arbete, kompetensstöd och regional lägesrapportering.

Hösten 2018 fick Länsstyrelserna i fyra län ett uppdrag där vi ska stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget i Norrbottens län innebär bland annat att främja samverkan mellan externa aktörer såsom tillexempel kommuner, hälso- och sjukvård, Polismyndigheten, men också civilsamhället. Uppdraget har fram till nu till stor del handlat om informationsspridning, behovsinventering och uppstart av organisationen. Nu går vi in i en fas med mer operativt arbete. Tjänsten är en allmän visstidsanställning till och med juli 2020.

I arbetet ingår:

 • Deltagande i nationell samordningsgrupp för resurscentra
 • Bidra med information till den följeforskning som genomförs gällande resurscentra
 • Uppdragsredovisa arbetet med regeringsuppdraget rörande resurscentra
 • Att ha ett nära samarbete med jämställdhetssamordnarna, men också övriga på enheten social hållbarhet.
 • Vid behov delta i interna och externa arbetsgrupper
 • Anordna nätverksmöten, konferenser och utbildningar
 • Sammanställa dokumentation som framkommer i de olika arbetsprocesserna inom uppdragen, i synnerhet i uppdraget gällande resurscentra
 • Löpande hantering av aktuell webbplats
 • Tillsammans med samordnaren för Luleå kommun fortsätta arbetet som bedrivs i arbetsgruppen som är kopplat till uppdraget.
 • Framtagande, revidering och implementering av rutiner, avtal och andra dokument kopplade till resurscentra
 • Löpande arbeta för att behålla samt knyta fler aktörer till resurscentra
 • Arbeta i demokratiska processer för att arbeta för ett jämlikt stöd över länet
Uppdraget är starkt sammanlänkat med enhetens övriga verksamhetsområden och därmed kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens verksamhetsområden bli aktuella.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • erfarenhet av att bygga nätverk och stödja samverkan mellan olika aktörer inom området social hållbarhet
 • erfarenhet av administrativt arbete kopplat till uppbyggnad av verksamheter likt resurscentra.
 • god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
 • kunskaper om länet och de regionala förhållandena kopplat till mäns våld mot kvinnor.
Som person är du analytisk och kan omsätta teorier till praktisk handling som leder till konkreta resultat. Du är strukturerad och har god förmåga att driva processer framåt till avslut. Vidare har du en god social förmåga och kan bygga samt bibehålla relationer såväl externt som internt. Du har god förmåga att samverka med andra och främja samverkan mellan aktörer både internt och externt.

Det är en fördel om du har:
 • kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck
 • god kännedom om hur offentlig förvaltning är organiserad och bedriver sitt arbete.
 • erfarenhet av att arrangera och genomföra utbildningar, konferenser och nätverksträffar
 • erfarenhet av att kravställa och planera webbplatser
 • körkort för personbil
Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Se under kvalifikationer

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.