arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Koordinator för forskning och kompetensutveckling i samverkan med industrin

 • Yrkesroll

  Utbildningshandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Koordinator för kompetensutvecklingsprojekt, uppdragsutbildning och forskning i samproduktion med industrin

Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande och kunskapsutveckling är Arbetsintegrerat lärande, AIL.

Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig kunskap i samspel med omvärlden. Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot AIL, produktionsteknik, samt barn- och ungdomsvetenskap, och all forskning och utbildning genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Ytterligare en del av högskolans arbete berör riktad uppdragsutbildning för kompetensförsörjning till yrkesverksam personal inom kommuner, landsting och privata företag.

Arbetsuppgifter
Arbetet som samverkanskoordinator inkluderar att initiera och utveckla externa samverkansnätverk med industripartners och medverka till att skapa en strategisk kompetensplattform för samverkan, kompetensutveckling och uppdragsutbildning samt forskningsprojekt. Målsättningen är att öka kvalitet, omfattning samt samhällets och industrins kunskap om högskolan som partner för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, uppdragsutbildning och kompetensförsörjning. Som samverkanskoordinator fungerar du som ett nav för extern och intern samproduktion av kompetensutvecklingsinsatser för arbetslivet. Som central samverkanskoordinator vid högskolans Grants Innovation Office medverkar du till marknadskontakter och nätverksbyggande, kontinuerlig behovsinventering, samt uppföljning i samråd med teknisk och administrativ personal inom högskolans förvaltning. Den största delen av arbete att förläggas vid institutionen för ingenjörsvetenskap och forskningsmiljön Produktionsteknik Väst (PTV).

Arbetet innebär att du driver och ansvarar för kommunikation med och samordning av relationer med externa företag och organisationer. Du ansvarar för att skapa kontakt och fånga industrins kompetensutvecklingsbehov genom både digital kommunikation och uppsökande verksamhet. Du kommer aktivt att arbeta för att bredda nätverk avseende industriella samverkanspartners inom forskningsprojekt och öka rekrytering av företag för uppdragsutbildning. Du tar fram samt underhåller marknadsföringsmaterial och i samarbete med högskolans kommunikationsavdelning sköter kontakter och kommunikation via sociala medier och hemsida. Du kommer att leda och medverka i olika evenemang, för marknadsföring av uppdragsutbildning och riktade kompetensutvecklingsinsatser samt samverkan med näringslivet också i utbildningsprojekt och forskning. 

Behörighetskrav


- Beprövad erfarenhet och skicklighet av att initiera, utveckla och driva samproduktion mellan olika parter, såsom industrinätverk och högskola
- God förståelse för branschen tillverkningsindustri och produktionsteknik och dess behov av kompetensutveckling, forskning och innovation
- Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
- Stor förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och anpassning efter förändrade situationer
- Förmåga att utveckla strategier och fokusera både korta och långsiktiga mål

Meriterande för anställningen är


- Ett redan uppbyggt nätverk av industriföretag inom produktionsteknik och tillverkningsindustrin
- Erfarenhet av samarbete med utbildnings- och kompetensutvecklingsprojekt riktade mot industrin
-  Erfarenhet av digitala kommunikationsmedel
- Arbetserfarenhet inom offentlig sektor likväl inom privata företag inom tillverkande industri
- Förmåga att arbeta i och leda team där medlemmarna känner engagemang, självständighet och ansvar
- Avlagd akademisk examen inom marknadsföring, industriell ekonomi, industriell teknik eller motsvarande examen.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas

Övrigt

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/243 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan