arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Koordinator

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

Enheten för samverkan och utveckling
Tankesmedjan Movium finns vid SLU och arbetar med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling. Movium bidrar till att utveckla och kommunicera kunskap om urbana landskap och utemiljöns betydelse i hållbar planering, gestaltning, anläggning och förvaltning av städer. Movium har uppdrag från regeringen och fakulteten att utveckla samverkan med det omgivande samhället samt stödja samverkan inom och mellan SLU:s respektive LTV:s forskning, utbildning och miljöanalys. Movium finns vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap och ingår i enheten för samverkan och utveckling där också SLU:s framtidsplattformSLU Urban Futures finns. Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures ingår också i SLU Landskap som är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet.
Arbetsuppgifter:
Samhället står inför ett stort omställningsarbete om vi ska nå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och FN:s nya urbana agenda. Utmaningarna är komplexa och kräver ett integrerat arbete mellan olika kunskapsområden och aktörer, såväl inom akademi som bransch. För att bidra till omställningsarbetet avser Tankesmedjan Movium, i direkt samarbete med SLU Urban Futures, vidareutveckla metoder och förhållningssätt för avancerad analys- och syntesverksamhet i transdisciplinär kunskapsutveckling, inspirerad av design thinking. Vi söker därför en koordinator med ansvarsområde att utveckla och driva en kreativ analys- och syntesverksamhet - tillsammans med medarbetare inom tankesmedjan och SLU Urban Futures och övriga kollegor inom SLU Landskap - för kunskapsutveckling kring komplexa frågor om stadslandskapets utveckling, gestaltning och förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår att delta i och bidra till tankesmedjans övriga verksamhet i form av kommunikation internt och externt, opinionsbildning, utåtriktade aktiviteter, rådgivning och omvärldsbevakning. 

Kvalifikationer:

Sökande till tjänsten ska ha en högre utbildning inom ett ämnesområde som är relevant för arbetsuppgifterna, exempelvis examen i landskapsarkitektur eller annan miljögestaltande disciplin med designinriktning. Sökande ska ha genomgått någon form av forskarutbildning och doktorsexamen är meriterande. Erfarenhet från att ha jobbat i, eller med, branschens olika sektorer är meriterande och den sökande förväntas ha ett gott kontaktnät i såväl bransch, akademi som offentlig sektor.
Mycket god och dokumenterad erfarenhet i fråga om tvärvetenskaplig eller tvärsektoriell samverkan är ett krav, liksom förmågan att leda kreativa och utvecklande kunskapsprocesser. God kommunikationsförmåga i svenska och engelska är ett krav, både i vetenskaplig och populärvetenskaplig skrift och tal, liksom förmågan att självständigt skapa och underhålla kontaktnätverk. Att kunna företräda SLU och ämnesområdet när så krävs är också ett krav. Ett inkluderande arbetssätt och en förmåga att sätta det egna arbetet i relation till övrig verksamhet inom Tankesmedjan Movium, Framtidsplattformen SLU Urban Futures och övriga SLU är av betydelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, SLU tillämpar 6 månaders provanställning

Omfattning:

75-100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-25.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat