arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Konstnärlig universitetslektor i stadsbyggnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 april

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Konstnärlig universitetslektor i stadsbyggnadmed placering tills vidare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Ämne

Stadsbyggnad, särskilt hållbar stadsutveckling. 

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet stadsbyggnad, särskilt hållbar stadsutveckling, handlar om utformning av städer, urbana platser och miljöer i relation till hållbarhetsfrågor. Detta innebär rumslig gestaltning i olika skalnivåer, i förhållande till en mängd arkitektoniskt relevanta aspekter. Utbildningen handlar om förmedlingen av urban design via skisser, ritningar, modeller etc. samt de processer som leder fram till ett gestaltat förslag. Begreppet livsmiljö är centralt för undervisningen och social hållbarhet diskuteras i termer av rumslig inkludering/utanförskap, jämlikhet, tillgänglighet till bostäder och offentliga rum – såväl som demokratiska och ekonomiska aspekter av stadsutveckling. Studiokurserna täcker även ämnen som ”urban recycling”, hållbara stadslandskap, klimatanpassning samt hållbara transporter, biologisk mångfald och blågrön infrastruktur. Diskussioner om stadsform och olika typer av blandad bebyggelse är centrala i programmet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå, främst inom masterprogrammet SUDes. 
- Handledning av examensarbetare.
- Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen.
- Pedagogisk kompetensutveckling inom ramen för anställningen.
- Kursplanering i samråd med kollegor.
- Ledningsuppdrag som masterföreståndare kan bli aktuellt. 
- Konstnärlig forskning inom området hållbar stadsbyggnad

Behörighet 
Behörighet att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som har:

- Avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet . Störst vikt kommer att läggas på  konstnärlig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God nationell och internationell nivå som forskare eller som utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander till doktorsexamen och/eller studerande vid konstnärlig utbildning till konstnärlig självständighet.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kvalificerad, dokumenterad erfarenhet av arbete med arkitektonisk urban gestaltning efter examen.
- Avlagd arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen.
 

Övriga meriter

God förmåga att leda och organisera undervisning är meriterande. 
Genuint intresse för, och erfarenhet av, arbete inom urban gestaltning med fokus på hållbarhetsfrågor. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning