arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Konstnärlig universitetslektor i bildproduktion, 30-50%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Vi söker en person med specialistkompetens inom dokumentärt berättande och gestaltning.

Som lektor i bildproduktion på avdelningen Medier på Högskolan Dalarna blir du en del av ett lärar- och forskarlag som samarbetar kring ett brett audiovisuellt kunskapsområde. Avdelningen består av huvudområdena Bildproduktion, Ljud- och musikproduktion och Audiovisuella studier. Ämnet Bildproduktion är som akademiskt ämne ett relativt nytt kunskapsområde inom universitet och högskola. Det kännetecknas av en långt driven integrering av teori i produktion samt en närhet till mediebranschen. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och innefattar teorier och metoder från humanistiska och samhällsvetenskapliga såväl som tekniska discipliner, samt från konstnärliga kunskapsområden. Ämnets forskning och utvecklingsarbete sker främst inom ramarna för DAVA (Dalarnas Audiovisuella Akademi), som är en sammanhållen akademisk miljö på Institutionen för kultur och samhälle. DAVA är medlem av CILECT, det internationella nätverket för världens ledande filmskolor.

Din arbetsdag som lärare i Bildproduktion

Du kommer att undervisa och handleda i kurser och moment med inriktning mot dokumentärfilm. I tjänsten ingår också att medverka i den akademiska utvecklingen i ämnet och forskningsmiljön generellt. Bildproduktion utgör en del av den större forskningsmiljön DAVA där även ämnet Ljud- och musikproduktion ingår. Du förväntas aktivt delta i hela DAVA och på det sättet bidra till utveckling av både forskning och undervisning. De båda ämnena ansvarar gemensamt för undervisning och handledning på magisterprogrammet Audiovisuella Studier. 

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som konstnärlig universitetslektor som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt konstnärlig doktorsexamen, visad konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till anställningsordningen.

Vi söker dig som arbetat i flera år med dokumentärt berättande och gestaltning. Önskvärt är om du har pedagogiska erfarenheter och god kännedom om dramaturgi, genre och filmisk gestaltning. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
• Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion.
Vid bedömningen ska vikt läggas vid:
 • Konstnärligt djup och uttryckskraft
 • Konstnärlig originalitet
 • Synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
 • Produktivitet
 • Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
 • Utmärkelser, stipendier etc.
 • Konstnärliga expertuppdrag
Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

 Det är meriterande om du
- har uppvisad förmåga att sprida forskning, delta i nätverk, samverka och kommunicera med omgivande samhälle
- har dokumenterad god förmåga att samarbeta

- har högskolepedagogisk utbildning


Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 30-50%, med tillträde snarast möjlig. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den konstnärliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat