arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Konstnärlig universitetslektor i arkitektur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  14 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som konstnärlig universitetslektor i arkitektur med fokus på digitala gestaltningsprocesser med placering tills vidare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Ämne

Arkitektur med fokus på digitala gestaltningsprocesser.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet rör digitala processer inom arkitektur, både när det gäller design och tillverkning, och hur dessa påverkar framställandet av arkitektur i byggnadsskala. Specialiseringen handlar om processdriven, generativ design, där dubbelriktad samverkan mellan det materiella och det virtuella är centralt. Det specifika ämnesfokuset bedöms utifrån hur sökandens forskningsintressen anses vara i linje med och komplettera BDM-gruppen. Sökande bör ha erfarenhet av flera av följade områden: robottillverkning, ’material computation’, generativ design, programmering, additiv tillverkning, massanpassning, självorganisation och emergence, funktionell integration och byggfysik, biomaterial, biomimetik och bioinspiration, form-aktiva strukturer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:
 • Forskning inom ämnesområdet
 • Undervisning, främst på avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbeten och doktorander
 • Aktivt söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med andra enheter inom universitetet, särskilt robotlaboratoriet
 • Samverkan med industrin och samhället
 • Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:
 • Avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av integrerade tillverkningsprocesser som inkluderar digital design och tillverkning.
 • Erfarenhet av ’research-by-design’ som arbetssätt.
 • Erfarenhet av undervisning inom arkitektur och design.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet, i lika mån.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
 • God nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen och/eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

• På grund av ämnets karaktär där både vetenskapliga och konstnärliga perspektiv är viktiga, kommer sökandens nivå som forskare inom vetenskapliga sammanhang, där meritering bedöms med hänsyn till ämnets karaktär och tradition, att tas i beaktande.
 • God förmåga att framgångsrikt söka externa anslag för forskningsfinansiering
 • Erfarenhet av att arbeta med och/eller leda ett tvärvetenskapligt team.
 • Erfarenhet av datorstyrd tillverkning och robotik.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 10 § HF.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning