arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Konstnärlig universitetsadjunkt i Industridesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Konstnärlig universitetsadjunkt i Industridesign, 50%

Ämne

Industridesign med speciellt fokus på modellbyggande och prototypframtagning.

Särskild ämnesbeskrivning


Industridesignprogrammet utbildar studenter för att i sitt framtida yrkesliv kunna fungera som kreativt gestaltande samordnare av mångfacetterade kunskaper och krav för att åstadkomma designlösningar för alla slags situationer. Dessa förslag kan vara såväl fysiska som icke fysiska. Huvudsyftet är att utbilda autonoma konstnärliga individer, som genom sina egna perspektiv och uttrycksformer kan utveckla nya lösningar och bidra i en hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar:

- Undervisning inom modellbyggande och prototypframtagning
- Kursansvar och kursutveckling inom ämnesområdet
- Assistera studenter med råd avseende design, konstruktion, produktion och materialfrågor
- Medverka till att utveckla utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.
- Medverka i kvalitetssäkring av utbildningen
- Handledning av examensarbeten
- Nära samarbete med verkstadsinstruktörerna och vara en aktiv part i utvecklingen av ID-A verkstadens faciliteter och verksamhet.
- Verka för ett vidgat kunskapsutbyte med andra program på LTH, samt externt med omvärlden.
- Administrativt arbete som är kopplad till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet

Behörighet att anställas som konstnärlig universitetsadjunkt är den som har:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:


- Minst 5 års praktisk erfarenhet som industridesigner eller high-end modellskapare inom området industridesign eller arkitektur, varav minst 3 år utanför akademin.
- Avlagt mastersexamen i industridesign eller motsvarande
- Visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Stor erfarenhet av modellskapande i traditionella maskiner
- Stor erfarenhet i modellskapande med nya teknologier
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:


- Internationell arbetlivserfarenhet och/eller studier är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Villkor

Tidsbegränsad anställning under 3 år, omfattning 50%.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.