arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kommunikationschef till SCB

 • Yrkesroll

  Informationschef/Kommunikationschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

På tal om Sverige -en film från SCB

Arbetsbeskrivning

Kommunikationschefen är direkt underställd generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Kommunikationsavdelningen består av 55 medarbetare. Placering kan vara i Örebro eller Stockholm. 

Avdelningens uppdrag är en del av SCB:s kärnverksamhet. SCB:s vision är Vi ger samhället användbar statistik att lita på. Relevant statistik ska förmedlas till samhället på ett tillgängligt och ändamålsenligt sätt. I avdelningens uppdrag ingår bl.a. att förvalta och utveckla SCB:s varumärke, visuella identitet, den externa webbplatsen, intranätet, myndighetens närvaro i sociala medier samt att stödja organisationen med intern kommunikation. Pressansvar och SCB:s statistik- och uppgiftslämnarservice finns också på avdelningen. De 28 statistikansvariga myndigheterna har tillsammans tagit fram en målbild för den officiella statistiken och en del av målbilden syftar till att öka tillgängligheten till den officiella statistiken vilket också ingår i uppdraget för avdelningen.

Arbetsbesuppgifter

Som Kommunikationschef är ditt uppdrag att 
 • Utifrån SCB:s vision utforma strategier, mål och riktlinjer för extern och intern kommunikation
 • I nära samarbete med myndighetsledningen och statistikverksamheten proaktivt styra kommunikationsinsatser i linje med myndighetens vision och strategi
 • Använda digitaliseringens möjligheter för att främja myndighetens uppdrag
 • Ansvara för delprocessen ”Att göra statistiken tillgänglig”. Dvs såväl att säkerställa publiceringen av statistik som att utveckla tillgänglighet för att möta samhällets behov av relevant statistik
 • Ansvara för att den interna kommunikationen bidrar till att utveckla organisationens förmåga att arbeta utifrån visionen
 • Driva arbetet med att öka tillgängligheten till den officiella statistiken tillsammans med andra statistikansvariga myndigheter
 • Arbeta med förankring och samverkan med övriga avdelningar för att utveckla den externa och interna kommunikationen
 • Leda och motivera dina medarbetare, skapa en god arbetsmiljö och förutsättningar för utveckling och arbetsglädje, ansvara för ekonomi, resultat och arbetsmiljö

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
 • Relevant akademisk examen t.ex. inom kommunikation eller med samhällsvetenskaplig inriktning alt. annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Mångårig erfarenhet av att leda bred kommunikationsverksamhet på strategisk nivå. Vi tror att du arbetat med både extern- och intern kommunikation med ett helhetsperspektiv
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändring och utveckling av verksamhet, organisation och medarbetare
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska
 Meriterande
 • Erfarenhet från Regeringskansliet eller från myndighet
 • Erfarenhet från kommunikationsarbete i en utpräglad expertorganisation
 • Erfarenhet av varumärkesarbete och kriskommunikation
 • Förståelse för och kunskap om digitaliseringens möjligheter i modernt kommunikationsarbete
Du är nyfiken och uppdaterad inom kommunikationsområdet. Du har förmåga att motivera och ge medarbetarna möjlighet till utveckling, är idérik och entusiasmerande. Du sätter tydliga mål, delegerar och följer upp, du är modig, beslutsför och tydlig i ditt ledarskap.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras innan anställning. Då avdelningen är placerad både i Örebro och i Stockholm ingår resor i tjänsten.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via ansökningsknappen nedan senast 2019-09-23. Handlingar som inkommer till SCB blir allmänna handlingar. För en inledande konfidentiell dialog kontakta Ann Peyron, 070-8784226, ann.peyron@source-executive.se eller Jonna Ramm Schmidt tel 070-8641334 jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi

Du är även välkommen att kontakta generaldirektör Joakim Stymne eller bitr. generaldirektör Helen Stoye via SCB:s växel 010-4794000.

Fackliga företrädare

Kristina Strandberg SACO eller Krister Näsén ST via SCB:s växel.