arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kommunikationsansvarig

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Informatör/Kommunikatör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Accelerator. Sista ansökningsdag: 2019-03-01.

Stockholm universitets nya, sa¨rskilda inra¨ttning Accelerator har sin verksamhetsbas i utsta¨llningar av samtidskonst. Kring utsta¨llningarna arbetar ma°ngvetenskapliga forskargrupper, som bjuds in att reflektera o¨ver konsten. Verksamheten a¨r till stor del publik och riktar sig till allma¨nhet, studenter, forskare och andra ansta¨llda vid Stockholms universitet. I september 2019 o¨ppnar Accelerator i fysisk form pa° campus som en publik mo¨tesarena fo¨r konst, vetenskap och samha¨llsfra°gor. Accelerator kommer ha ett antal utsta¨llningssalar med en total yta pa° ca 500 m2.

Idag arbetar 5 personer inom Accelerator. Ansta¨llningen som kommunikationsansvarig blir den sja¨tte medarbetaren i personalstyrkan.

Arbetsuppgifter

Som kommunikationsansvarig kommer du att arbeta med dels Accelerators kommunikation med omva¨rlden utanfo¨r universitetet, dels den interna kommunikationen med la¨rare, forskare och studenter vid Stockholms universitet. Då Accelerator befinner sig i en uppstartsfas inför öppnandet i september utgör arbetet med lansering en central del av kommunikationsansvaret. Du kommer att säkerställa att Accelerators kommunikation integreras med Stockholms universitets interna och externa kommunikation.

Arbetet innefattar strategiskt ansvar fo¨r marknadsfo¨ring och kommunikation samt operativt arbete med Accelerators webbsida och andra kommunikationskanaler sa°som pressvisningar, sociala medier, nyhetsbrev.

Kvalifikationer

Du ska ha relevant ho¨gskoleutbildning eller motsvarande inom exempelvis media och kommunikation, konst och kultur eller spra°k. Du har erfarenhet av strategiskt arbete och utveckling av kommunikation med publikt orienterad verksamhet, ga¨rna da° inom kulturva¨rlden. Erfarenhet av lansering av ny verksamhet är meriterande. Du har ho¨g kommunikativ kompetens pa° svenska och engelska, i tal och skrift. Du har erfarenhet av att ansvara fo¨r pressarbete och pressvisningar. Du a¨r social, har god presentationsfo¨rma°ga och har la¨tt fo¨r att samarbeta med olika typer av professioner. Vi söker dig som har:
 • Minst 3 års yrkeserfarenhet inom kommunikationsområdet
 • Erfarenhet av digital kommunikation i sociala medier och för webb
 • Erfarenheter av marknadsföring och beställning gentemot kommunikationsbyrå.
Mycket stor vikt la¨ggs vid personlig la¨mplighet.

Anställningsvillkor

Ansta¨llningen avser heltid och ga¨ller tills vidare med sex ma°naders provansta¨llning. Stockholms universitet tilla¨mpar individuell lo¨nesa¨ttning, ange da¨rfo¨r ga¨rna lo¨neanspra°k. Tilltra¨de senast 1 maj 2019.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Na¨rmare information om ansta¨llningen la¨mnas av fo¨resta°ndaren Bengt Nove´n, tfn 070-16 10 300, bengt.noven@su.se, eller konstna¨rlige ledaren Richard Julin, tfn 08- 120 767 76 richard.julin@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.