arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kliniska adjunkter i omvårdnad/OMV

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Vi söker nu 2 adjunkter till uppdraget att verka i projekt som klinisk adjunkt i Region Västernorrland under inledningsvis i 12 månader varefter verksamheten ska utvärderas.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Institutionen innehar examinationsrätt i omvårdnad på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifter:

Som universitetsadjunkt i omvårdnad kommer du att under en projekttid på 12 månader verka som klinisk adjunkt inom inom kirurgisk eller medicinsk vård, varefter verksamheten ska utvärderas och eventuellt förlängas. Den största delen av arbetstiden kommer att förläggas i klinisk tjänstgöring riktat mot handledning, men utifrån VFU-periodernas förläggning kommer en viss del av arbetstiden även att ske på universitetet och på kliniska träningsavdelningen. 

Under denna projektperiod ingår följande uppdrag:


- Verka för att grundutbildningens verksamhetsförlagda del har god kvalitet,
- Samarbeta med huvudhandledare och handledare i deras arbete med studenter i VFU
- Medverka i praktiska övningar och examinationer i sjuksköterskeutbildningen och i viss utsträckning också den teoretiska utbildningen
- Driva det strategiska arbetet med att implementera nya handledningsmodeller i VFU i samverkan med berörd klinik och institutionen för hälsovetenskaper vid universitetet
- Ansvara för att handleda och undervisa studenter inom sjuksköterskeprogrammet under deras VFU
- Ansvara för och genomföra undervisning, seminarier, praktiska övningar och ge underlag för bedömning på klinik
- I samverkan med kursansvariga utveckla innehåll, pedagogiskt genomförande, studieuppgifter och examinationer i VFU-kurserna
- Stödja huvudhandledare och handledare inom verksamheten

Som medarbetare vid institutionen kan du komma att få undervisa inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen.

Behörighet:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet, se https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning. För krav på högskolepedagogisk utbildning, se https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning. För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande, samt visat pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav. Du ska även ha klinisk erfarenhet av specialiserad verksamhet inom somatisk hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder:

Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen, handledarutbildning och erfarenhet av att undervisa och/eller handleda studenter. Meriterande är även genomgången högskolepedagogisk utbildning. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att utveckla verksamhet värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen.

Personliga egenskaper:

I rollen som klinisk adjunkt krävs att du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg, stabil och har självinsikt men ser även lösningar i komplicerade situationer. Du engagerad och tar egna initiativ. Du ställer upp mål och fokuserar på resultat och avslutar inte ditt arbete innan målet är nått. Du har en god kommunikationsförmåga i samarbetet med kolleger och studenter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Handläggning:

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning: Särskild visstidsanställning på heltid i 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, mailto:Marie.Haggstrom@miun.se alt 010 142 86 69 och proprefekt Ulla Näppä, mailto:ulla.nappa@miun.se alt 010-142 8265 Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/omv

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-08.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.   Visstidsanställning till