arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klinisk universitetslektor med placering i Värmland

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Specialistläkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Vi söker en klinisk universitetslektor i medicinsk vetenskap inom invärtesmedicinska specialiteter för tillsvidareanställning vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, med placering inom Region Värmland

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicinsk vetenskap med inriktning invärtesmedicinska specialiteter.

Bakgrund

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Parallellt med det fortsatta arbetet att bygga upp och genomföra utbildningen pågår en intensiv utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) och den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och Region Värmland inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

För att ytterligare utveckla den pedagogiska kvaliteten och forskningen kommer en klinisk universitetslektor att tillsättas med placering i Region Värmland. Lektoraten är utformade enligt följande: klinisk andel 30 %, forskningsandel 40 % och undervisningsandel 30 %.

Arbetsuppgifter

En klinisk universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både klinisk verksamhet vid Region Värmland, grundutbildning och forskning. Innehavaren av anställningen ska vara verksam inom och bidra till den fortsatta utvecklingen av pedagogiska strukturer och processer för VFU inom läkarprogrammet i Region Värmland. Undervisning och handledning inom befintligt läkarprogram universitetet i Örebro kan förekomma. Innehavaren ska också bedriva forskning i samverkan med andra professioner, regioner och universitetet.

Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom Region Värmland.

Behörighet och bedömningsgrunder

 

För infromation om behörighet och bedömningsgrunder besök annonsen på vår hemsida www.oru.se/ledigajobb.

Information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Magnus Johansson, 073-704 84 85, e-post: magnus.johansson@oru.se eller programansvarig för läkarprogrammet Ann-Sofi Duberg, 073-777 39 29, e-post: ann-sofi.duberg@oru.se från Örebro universitet. Från Region Värmland kan följande person kontaktas: Fou-chef, docent Kersti Theander, 072-560 81 82, e-post: kersti.theander@regionvarmland.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019 09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.