arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klinisk universitetslektor med inriktning allmänmedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i allmänmedicin för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: medicinsk vetenskap, inriktning medicin.

Bakgrund

Vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bedrivs forskning i samarbete mellan biomedicinare och kliniskt verksamma läkare. Grundutbildningen till läkare har funnits på Örebro universitet i 10 år och har ett gott renommé bland studenter. Undervisningen bedrivs i fyra stadier med progression inom respektive ämne under 11 terminer. De sista studenterna i den utbildningen examineras 2026. Den nya 12 terminer långa utbildningen har startat med termin 1 nu under ht 2021. Allmän medicin har en framträdande plats i det 6 åriga programmet framför allt under T11-12, men även i olika grad ända från T1.

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av Läkarprogrammet söker universitetet nu en klinisk universitetslektor med inriktning mot allmänmedicin.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. En universitetslektor ska i ett långsiktigt perspektiv bedriva och utveckla den kliniska forskningen inom allmän medicin vid Örebro universitet I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Anställningen är förenad med ett kliniskt uppdrag på 30% vid vårdcentral i Örebro län. Övrig tid fördelas 20% forskning och 50% arbete/undervisning i grundutbildningen till läkare.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är en legitimerad läkare som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som distriktsläkare krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Bedömningsgrunder

För att läsa om bedömningsgrunder, se annonsen i sin helhet på oru.se/ledigajobb

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Svante Hugosson 073-391 15 20, e-post: svante.hugosson@oru.se, programansvarig Ann-Sofi Duberg, e-post ann-sofi.duberg@oru.se .

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-01-23. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat