arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klinisk doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskap, söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi för kliniska studier av den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid eller längre tid om du parallellt arbetar kliniskt (t ex som AT- eller ST-läkare). Din huvuduppgift är att ägna dig åt din egen forskarutbildning vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, journal club och konferenser.

Projektbeskrivning


Vid medicinska fakulteten och Umeå universitet bedrivs sedan 1992 tvärvenskaplig forskning om ALS på internationell nivå med fokus på klinisk-genetisk och molekylärbiologisk forskning. Vår forskargrupp har varit med om att identifiera flera av de 37 gener som predisponerar för ALS och har visat att det finns olika nedärvningsmönster och pleiotropi. Forskargruppen har nyligen visat att toxiska effekter av muterat och icke-muterat SOD1 kan vara en gemensam nämnare i olika typer av ALS: SOD1-aggregat som uppstår i CNS kan driva ytterligare mall-styrd SOD1-aggregering på ett prion-liknande sätt och därigenom orsaka ALS. Dessa upptäckter öppnar upp för nya behandlingsmöjligheter och vi medverkar i en rad läkemedelsstudier inklusive genterapistudier. En förutsättning för dessa behandlingsstudier är en bättre klinisk karakterisering av patienter med mutationer i olika ALS och FTD gener vilket är huvudfokus för aktuellt doktorandprojekt.

 Arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga medarbetare i forskargruppen bedriva klinisk-neurogenetisk forskning om ALS och tillgränsande neurodegenerativa sjukdomar, speciellt FTD. Huvudfokus ligger på att studera kliniska aspekter av ALS, fenotyp variabilitet på motoriska och kognitiva symtom (med ECAS), nedärvningsmönster (med fokus på mutationer som är associerade till nedsatt penetrans) och genetisk epidemiologi. Visst laborativt arbete med DNA-analyser liksom medverkan i obduktioner kan ingå.

Grundläggande behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet


Genomgången kurs i neurologi på läkarprogrammet eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper som bedöms nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Därvid ska beaktas den sökandes tidigare utbildning och planerade forskningsprogram. Den sökande ska ha nödvändiga kunskaper i engelska, vilka bedöms vid ett antagningsseminarium på institutionen

Övriga önskvärda kvalifikationer


Erfarenhet av tidigare arbete på neurologklinik och kliniskt neuroforskningsarbete är starkt meriterande. Tidigare erfarenheter av att arbeta med neurogenetik är meriterande, liksom goda kunskaper i genetik-och databasprogram. Stor noggrannhet i arbetet och samarbetsförmåga är en förutsättning då flera forskargrupper samarbetar inom projektet. Eftersom arbetat innefattar hantering av ytterst känsliga persondata såsom bärarskap av sjukdomsgener så ställer vi mycket höga krav på den sökandes integritet och personliga lämplighet. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.

Ansökan


En komplett ansökan på svenska ska innehålla följande:

- Personligt brev där forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan beskrivs (max 2 sidor)
- CV
- Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
- Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Tillträde


Tillträde snarast enligt överenskommelse, dock senast 2020-05-01.

Kontaktuppgifter för ytterligare information


Forskare och ST-läkare i neurologi, med dr Karin Forsberg, epost Karin.Forsberg@umu.se

Forskar-AT-läkare med dr Anton Tjust, epost Anton.Tjust@umu.se

Professor, överläkare Peter Andersen, epost Peter.Andersen@umu.se, 070-647 6913

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.