arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klimatstrateg till projektet Fossilfria transporter i norr

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 augusti

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen har i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fram till juni 2021 bedriver Länsstyrelsen ett projekt som syftar till att stärka den strategiska kapaciteten i länets samtliga kommuner för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Till projektet söker Länsstyrelsen ytterligare en klimatstrateg som ingår i en grupp om fyra strateger.
Klimatstrategerna är nyckelpersoner i den projektgrupp som levererar genomförande i varje enskild kommun. En stor del av klimatstrategernas arbete är reglerat genom uppdrag att leverera till olika delmål i projektet. Exempel på det är att ta fram målbild för en fossiloberoendefordonsflotta i sina kommuner, handlingsplan, undersöka fordonsstatistik i kommunkoncernen, delta på projektmöten, vara en kanal mellan samverkansparterna (BioFuel Region samt Energikontor Norr) och kommunerna m.m. Utöver detta arbetar strategerna friare mot det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta, i deras respektive kommuner, utifrån de verktyg, kunskaper, erfarenheter, kontaktnät m.m. som uppstår under projektets gång. Strategerna bidrar även med att bygga upp den interna kompetensen och samverkan inom och mellan kommunerna på olika sätt.
Som klimatstrateg i projektet Fossilfria transporter i norr är du anställd av Länsstyrelsen Västerbotten, och är placerad på enheten Regional tillväxt inom sakområdet Klimat och energi, med placeringsort Umeå. I projektgruppen ingår projektledare, kommunikatör samt tre ytterligare kommunala strateger.

KVALIFIKATIONER

Du kommer ansvara för projektgenomförande i tre till fyra olika kommuner. En förutsättning för tjänsten är att du ska kunna transportera dig mellan kommunerna och trivs med att arbeta strategiskt över ett större geografiskt område. Resor både inom och utanför länet krävs periodvis. Körkort är ett krav.
Vi ser att du är mycket utvecklingsorienterad och tycker om att testa och föreslå nya idéer i samarbete med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
 • Du har relevant högskoleutbildning med inriktning inom exempelvis klimat, energi och transporter eller motsvarande.
 • Du har erfarenhet av att självständigt och i samarbete driva projekt eller processer.
 • Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat.
 • Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
 • Du har kunskap inom och stort intresse för klimat, energi och/eller transporter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta i arbetslivet eller via studier.
 • Du är prestigelös och kan växla mellan exempelvis administrativt, praktiskt och projektledande arbete. Meriterande:
• Du har erfarenhet av att driva EU-finansierade projekt.
 • Du har erfarenhet/kunskap om samhällsplanering och statistik rörande transporter.
 • Du har kompetensutvecklat dig som processledare eller motsvarande.
 • Du har erfarenhet av kommunal eller statlig verksamhet.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontaktpersoner

Jenny Nordén

010-225 43 86


Kennet Johansson

010-225 44 81