arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klimathandläggare med ansvar för klimatanpassning

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet i länet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen söker nu en vikarie för tjänsten som klimathandläggare med ansvar för klimatanpassning.

ARBETSUPPGIFTER

Som klimathandläggare blir det din uppgift att planera hur klimatanpassningsarbetet ska genomföras och driva arbetet framåt, i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. I arbetet ingår dessutom kontinuerlig kontakt med berörda myndigheter såsom SMHI, MSB, SGI, övriga länsstyrelser med flera. Körkort krävs för tjänsten då resor både inom och utanför länet krävs periodvis.

Dina uppgifter blir i huvudsak att:

 • Driva på klimatanpassningsarbetet och i samråd med berörda aktörer färdigställa och följa upp den regionala handlingsplanen, samt verka för att klimatanpassningsåtgärder genomförs.
 • Internt samordna och integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet i enlighet med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.
 • Ta fram kunskaps- och planeringsunderlag antingen på egen hand eller med annan expertis.
 • Hålla dig uppdaterad inom klimatanpassningsforskning och sprida kunskapen lokalt och regionalt.
 • Administrera och rapportera genomfört arbete till regeringen.
Arbetet ska bedrivas genom nätverksbyggande, kunskapsutveckling och genom att själv initiera och ta initiativ till de åtgärder som behövs för att aktivt möta klimatförändringar, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. I arbetet är det väldigt viktigt att ha en god dialog internt på länsstyrelsen och bland länets aktörer, inte minst kommunerna för att lyssna av vilka behov som finns och kunna styra arbetet därefter.

Arbetet sker i samverkan med kommuner, näringsliv och samhället i övrig. Länsstyrelsen arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med andra sakområden inom länsstyrelsen.

Inom sakområdet Klimat och energi har Länsstyrelsen också regeringens uppdrag att verka för ökad användning av förnybar energi, energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i länet. Du kommer att ingå i sakområdet och i varierande grad att arbeta med samtliga uppgifter inom klimat och energi. Det är därför nödvändigt att ha övergripande koll och förståelse för arbetet. Du kan också komma att delta i andra projekt och uppdrag inom verksamhetsområdet.

KVALIFIKATIONER

• Du har miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.
 • Du har erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer.
 • Du har erfarenhet av att efterforska nya vetenskapliga resultat.
 • Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
 • Du har stort intresse för klimat och energifrågor och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med detta.

Meriterande:

- Erfarenheter från arbete med GIS, samhällsplanering, riskhanteringsfrågor, anpassningsåtgärder och/eller översvämningsproblematik är meriterande.
- Erfarenhet av projektledning, att leda workshops samt arbeta med finansieringsansökan och rapportering är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontaktpersoner

Kennet Johansson

010-225 44 81


Jenny Nordén

010-225 43 86


Johanna Aeschbacher

010-225 45 37

johanna.aeschbacher@lansstyrelsen.se