arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klimatanpassningssamordnare

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska enheten som är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöstrategiska enheten består av 10 personer som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, grön infrastruktur, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Enheten har ett tydligt utvecklings- och processinriktat arbetssätt som även innefattar nationella och EU-finansierade projekt.

Enhetens mål

Miljöstrategiska enheten samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett effektivt miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten kommer ha två inriktningar. En huvudsaklig inriktning (ca. 80 %) att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Den återstående delen är att delta i arbetet för minskad klimatpåverkan, dvs. minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Syftet med att kombinera dessa två arbetsområden är att uppnå samordningsvinster och att ge större kontinuitet inom dessa arbetsområden.

Inom Klimatanpassning innefattar tjänsten två övergripande roller och att inom dessa utföra nedanstående arbetsuppgifter.

Samordnare

•Slutföra framtagning av klimat- och sårbarhetsanalys över intern verksamhet och revidera regional handlingsplan.
 • Samordna insatser, t.ex. seminarier, för att utveckla klimatanpassningsarbetet för externa aktörer, t.ex. kommuner.
 • Samordna insatser, t.ex. seminarier och utvecklingsarbete för att integrera klimatanpassningsarbetet internt med andra verksamhetsområden, t.ex. samhällsplanering, försvar och beredskap, miljöskydd, klimat- och energi, friluftsliv och grön infrastruktur.
 • Bidra till och dra nytta av arbetet inom länsstyrelsernas nätverk för klimatanpassning.

Sakkunnig

•Avge synpunkter vid framtagning av yttranden till interna och externa remisser.
 • Utveckla regionala planeringsunderlag, analysera utvecklingen i länet samt informera om dessa insatser.
 • Omvärldsbevaka, bedöma och sprida vetenskapliga rön inom klimatområdet.
 • Medverka i intervjuer i olika media, radio, tidningar osv.
Arbetsuppgifterna inom minskad klimatpåverkan liknar på flera sätt de ovanstående. Omfattar också samordning och sakkunskap, men fokuserar utsläppsminskning av klimatgaser, har andra styrdokument och delvis andra målgrupper.

KVALIFIKATIONER

• Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.
 • Kunskaper om klimatutsläpp, klimatförändringar och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.
Tjänsten ställer högra krav på din förmåga att kommunicera, analysera och samarbeta.
 • Du ska ha erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
 • Du ska ha erfarenhet av att bedöma och prioritera vetenskaplig information.
• Erfarenhet från arbete med samhällsplanering eller riskhantering med fokus på värmeböljor och/eller översvämning är meriterande.
 • Erfarenhet av att självständigt driva processer eller projekt är meriterande.
 • Erfarenhet av GIS-arbete är meriterande.
Vi ser gärna manliga sökande.

ÖVRIGT

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.