arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klimatanpassningssamordnare

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten ingår i miljöstrategiska funktionen som är en av fem funktioner på Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Miljöstrategiska funktionen består av 9 medarbetare som bl.a. samordnar Länsstyrelsens uppdrag inom miljömålsarbetet, klimatanpassning, friluftsliv, Naturnära jobb, klimat- och energi, miljöövervakning och miljöledningsarbete. Funktionen har ett tydligt utvecklingsfokus som utförs i ett flertal processer däribland nationellt och EU-finansierade projekt.

Miljöstrategiska funktionen samordnar, utför och följer upp arbetet med kreativa och lärande metoder. Vi skapar förutsättningar och är en katalysator för att miljökvalitetsmålen ska nås i länet och för att ett gott miljöarbete ska genomsyra hela Länsstyrelsens verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat. Som samordnare blir det din uppgift att integrera klimatanpassningsarbetet inom Länsstyrelsen och stötta kommunerna i länet. Arbetet baseras på den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och du kommer att planera hur detta arbete ska genomföras, i nära samverkan med berörda funktioner inom myndigheten och med externa aktörer. Dina uppgifter blir i huvudsak att:
 • Sammanställa, redovisa och göra jämförelser av klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.
 • Sprida regionala planeringsunderlag och vid behov ta fram nya.
 • Leda pågående projekt med test av värmekartläggningar i två kommuner.
 • Delta i samråd och granskning av översiktsplaner och vid behov detaljplaner.
 • Delta i arbetet med den regionala dricksvattenförsörjningsplanen.
 • Omvärldsbevaka och sprida vetenskaps- och samhällsnyheter inom klimatanpassning.
 • Internt integrera klimatanpassningsuppdraget i Länsstyrelsens övriga verksamhet.
 • Genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys av Länsstyrelsens verksamhet.
 • Bidra i länsstyrelsernas nationella nätverk för klimatanpassning och dra nytta av lyckade projekt i andra län.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha relevant miljö-, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande.
 • Kunskap om klimatförändringen och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter är meriterande.
 • Kunskap om länets geografi samt kommunerna och andra organisationer som är relevanta i klimatanpassningsarbetet är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid din lämplighet som person att självständigt driva, samordna, kommunicera och följa upp ett utvecklingsarbete med många olika aktörer.
 • Erfarenhet av att pedagogiskt kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt.
 • Erfarenhet av att hantera och prioritera bland stora mängder information.
• Erfarenhet av att självständigt driva projekt eller processer är meriterande.
 • Erfarenhet från arbete med samhällsplanering, riskhantering och/eller översvämning är meriterande.

ÖVRIGT

Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Per-Anders Persson

010-223 70 00


Max van Meeningen

010-223 70 00