arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klimat och energistrateg

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Arbetsplatsbeskrivning
På enheten för klimat och risk arbetar vi med riskhantering, klimatanpassning, GIS och klimat och energifrågor. I dag består enheten av 14 handläggare och ingår i avdelningen för Samhällsbyggnad som har ett brett ansvarsområde och en bred samlad kompetens. Avdelningen verkar för länets långsiktigt hållbara samhällsbyggnadsutveckling genom bland annat rådgivning, tillsyn och samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Myndighetsutövning är ett betydande inslag i avdelningens verksamhet. Louise som är chef för enheten har ett ledarskap som präglas av tillit, delaktighet och transparens. Medarbetarna på enheten har ett stort engagemang och hjälps åt för lösa sina uppdrag. Vi arbetar tillsammans med de strategiska energi- och klimatfrågorna. Vi har ett öppet arbetsklimat inom enheten och arbetar i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen ska:
 • genomföra den regionala klimat- och energistrategin.
 • främja fossilfria transporter för personer och gods.
 • verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder, samt verka för att öka andelen förnybar energi i länet.
En viktig del av rollen består av samverkan med länets olika aktörer inklusive kommunerna, övriga länsstyrelser och nationella myndigheter. En annan roll är att delta och driva projekt.

Arbetsuppgifter

Med Länsstyrelsen strategiska arbete med klimat- och energiuppdraget kommer du att arbeta inom många olika områden. I Stockholms läns klimat- och energistrategi fokuserar vi på energiförsörjning, transporter och resande, samhällsplanering och bebyggelse och konsumtion.

Du kommer huvudsakligen arbeta med energiförsörjningsområdet. Högaktuellt inom energiförsörjning är eleffektfrågan och elektrifiering av bland annat transportsektorn. I arbetet ingår att samordna frågorna internt och samordna externa aktörer som myndigheter, företag, föreningar och kommuner.

Kvalifikationer 
En fullständig annons finner du: www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.

Anställning

Anställningsform: tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Omfattning: heltid
Tillträde: snarast alt. enligt överenskommelse

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdag: 2021-09-30
Referensnummer: 112-60662-2021

I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan!

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och klimatstrateg

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat