arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurister till enheten för Förvaltningsjuridik

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Socialstyrelsen tar fram och utvecklar kunskap, regler och statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi är cirka 780 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Rättsavdelningen svarar bl.a. för myndighetens regelstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom att utarbeta föreskrifter och allmänna råd. Avdelningen gör även rättsutredningar och ger juridiskt stöd till övriga myndigheten. På rättsavdelningen finns arbetsuppgifter förenade med jourtjänstgöring.

Enheten för förvaltningsjuridik stödjer myndigheten inom olika verksjuridiska områden såsom förvaltningsrätt och frågor om offentlighet och sekretess samt frågor kring dataskydds-, register- och statistiklagstiftningen. Enheten ger bl.a. juridiskt stöd i samband med myndighetens olika behandlingar av personuppgifter, i samband med handläggning av ärenden med enskild part och överklagande av myndighetens beslut samt svarar på remisser inom enhetens verksamhetsområde. Vidare tar enheten fram föreskrifter och allmänna råd kring statsbidrag samt om de hälsodata- och socialtjänstregister som myndigheten ansvarar för.

Till enheten för förvaltningsjuridik söker vi nu två jurister.

Uppgifter som du kan ha är att handlägga ärenden om olika sorters hälso- och sjukvårdstillstånd, ge förvaltningsrättsligt stöd åt övriga myndigheten, besvara remisser och hantera frågor om utlämnande av handlingar. Andra uppgifter är att stötta Rättsliga rådet i dess ärendehandläggning vilket innebär hanterande av nämndsammanträden. Det kan också handla om att ge råd, stöd och information kring regelverket om personuppgiftshantering, bereda frågor om offentlighet och sekretess samt om register- och statistikjuridik. Det kan även ingå att göra rättsutredningar och ge förvaltningsrättsligt stöd inom myndigheten. Även viss jourtjänstgöring ingår i rollen.

Vi söker dig som har

• juristexamen
 • goda kunskaper i förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretesslagstiftningen
 • goda kunskaper om regleringen kring dataskyddsfrågor
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett systematiskt, noggrant och problemlösande arbetssätt och en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du ska dessutom kunna förstå och analysera komplexa frågor samt skriva och kommunicera klart, tydligt och strukturerat. Du har även förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har

• fullgjort notarietjänstgöring eller har motsvarande erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning
 •  erfarenhet av handläggning av ärenden som inletts av en enskild part (myndighetsutövning)
 •  erfarenhet av arbete med frågor som rör statistiksekretess och utlämnande av registerdata för forskning
 •  arbetat i en konsultativ roll.

Anställningsinformation

Båda anställningarna är allmänna visstidsanställningar på heltid med start omgående och tillsvidare dock längst ett år med möjlighet till förlängning. Tjänsterna är på enheten för förvaltningsjuridik i Stockholm.

Välkommen med din ansökan senast den 20/10 2019. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar.  Ange diarienummer 2.6.1-30111/2019.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension, se vår hemsida för mer information.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta rekryterande enhetschef Jenny Gardbrant. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Gerd Lundberg. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.