arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurist till Länsstyrelsernas stöd för informationssäkerhet och dataskydd

 • Yrkesroll

  Stadsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Har du erfarenhet av juridiskt utrednings- och analysarbete? Vill du bidra till att förbättra möjligheterna att digitalisera? Gillar du att arbeta med komplexa frågor, att samverka med andra kompetenser och att ge rådgivning? Då är du kanske vår nästa jurist!

Arbetsplatsplatsbeskrivning


De 21 länsstyrelserna har en gemensam stödfunktion för informationssäkerhet och dataskydd, Safir. Funktionen hör organisatoriskt till Länsstyrelsen i Stockholm och omfattar ett tiotal personer med kompetenser inom informationssäkerhet, kommunikation, arkiv- och dokumentförvaltning samt juridik. I organisationen ingår också vårt länsstyrelsegemensamma dataskyddsombud.

Länsstyrelserna har även en gemensam IT-avdelning och en gemensam utvecklings- och förvaltningsorganisation. Safir verkar därför i en bred struktur för samverkan mellan länsstyrelserna, på olika organisatoriska nivåer och inom skilda verksamhetsområden. Till detta ska läggas att länsstyrelserna samlat har omfattande kontaktytor med andra myndigheter i den offentliga förvaltningen.

Arbetsuppgifter


Som jurist kommer du bidra till funktionens huvuduppdrag: att stödja de ansvariga myndigheterna och deras medarbetare att följa lagstiftningens krav på området. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att
 • lämna råd till olika aktörer vid de 21 länsstyrelserna, såsom representanter för samverkansorgan, myndighetsledningar, chefer och medarbetare
 • göra rättsutredningar
 • formulera regler och riktlinjer
 • ha ansvar för olika arbetsgrupper där du förväntas hålla ihop arbetet, och dokumentera och presentera.
De juridiska frågorna är en central och genomgående faktor i Safirs verksamhet, och därför blir också bredden på juridiken stor. Det handlar om informationsjuridik i vid bemärkelse, och särskilt regelverken om hur myndigheter ska hantera sin digitala information. Några vanligt förekommande frågor rör överföring av information till tredje land och risk- och konsekvensbedömningar inför anskaffning av digitala tjänster. Där kommer även ett väsentligt mått avtalsrätt in i bilden.  Samtidigt är förvaltningsrättsliga frågor återkommande, exempelvis vad myndigheten har för uppdrag och befogenheter gentemot enskilda, liksom frågor om de juridiska förutsättningarna för regelgivning och styrning inom myndigheter. Överlag handlar det om regelverk för ett område som präglas av stora och snabba förändringar av teknik och organisation.

I funktionen finns fyra jurister, och i uppgifternas natur ligger även ett kontinuerligt direktutbyte med annan juridisk expertis inom och utom länsstyrelserna. En styrka och stimulans med Safirs arbetssätt är att alla genomför sina uppgifter i tätt samarbete med funktionens andra kompetenser.

Du kommer vara organisatoriskt placerad på det juridiska verksamhetsstödet i Stockholm men arbeta för den gemensamma stödfunktionen för informationssäkerhet och dataskydd, Safir.

Kvalifikationer


Du ska ha
 • juristexamen (180/270 högskolepoäng)
 • några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
 • god skicklighet i juridisk metod
 • erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning
 • en utpräglad förmåga att ta ställning, och peka på för- och nackdelar med valda handlingsalternativ
 • mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.

Du ska

 • ha god förmåga att sätta dig in i nya juridiska frågor snabbt och samtidigt kunna analysera vad som har stor betydelse i verksamheten
 • ha god förmåga att se andras perspektiv och förutsättningar, samtidigt som du kan vara tydlig och trygg i ditt eget uppdrag, och kommunicera det
 • vara intresserad av samverkan och samarbete med aktörer med annan kompetens
 • vara självgående och ha en förmåga att upprätthålla helhetsperspektiv och en förståelse för syftena med regelverket.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av arbete inom strukturerad myndighetssamverkan
 • aktuell kunskap inom informationssäkerhet och dataskydd
 • samarbetat med flera andra kompetensområden
 • erfarenhet av lagstiftningsarbete eller av föreskriftsarbete på en myndighet.

Anställning


Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan tillämpas

Omfattning: heltid


Sista ansökningsdag: 18 augusti

Tillträde: enligt överenskommelse


Diarienummer: 112-34995-2022-1

Ansökan     

Ansök genom att klicka på knappen längst ner på sidan. Välkommen med din ansökan!

Övrigt


Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det kommer att finnas möjligheter att delvis arbeta på annan plats än på kontoret.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Kontaktpersoner


Enhetschef
Karin Hultman
010–2231564
(Semester v 26-30)

För specifika frågor om tjänsten kontakta

Dataskyddsombud
Maria Leijon
010–2231722
(Semester v 26–30)

Samordnare

Mikael Norberg
010–2231726
(Semester v 26–27 och v 30–32)

SACO

Patrik Cederlöf
076-8254775

ST
Björn Pettersson
010-2231573
( Semester v 31-32)

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Stadsjurist/Kommunjurist/Stadsadvokat

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat